Nopeudensäätimen nopeuden käsittely

Nopeudensäädin (Cruise Control - CC) voidaan asettaa useille eri nopeuksille.
P5-1507-CC rattknappar-1
HUOM! Kuva on kaaviomainen – yksityiskohdat voivat vaihdella automallista riippuen.
Muuttakaa tallennettua nopeutta painamalla lyhyesti tai pitkään ohjauspyörän painiketta P5-1507-Symbol 5x3,5-CC rattknapp + (1) tai - (3):
  • Käyttäkää lyhyitä painalluksia säätääksenne nopeutta +/- 5 km/h (+/- 5 mph) jokaisella painalluksella.
  • Pitäkää painiketta painettuna säätääksenne nopeutta +/- 1 km/h (+/- 1 mph) ja vapauttakaa se, kun kuljettajan näytön merkintä (4)/(6) on halutun nopeuden kohdalla.
Viimeksi tehdyt painallukset tallennetaan muistiin.

Jos nopeutta lisätään kaasupolkimella ennen ohjauspyörän painikkeen P5-1507-Symbol 5x3,5-CC rattknapp + painamista, auton ko. nopeus painiketta painettaessa tallennetaan edellyttäen, että kuljettaja pitää jalkansa kaasupolkimella painiketta painaessaan.

Tilapäinen nopeuden nostaminen kaasupolkimella, esim. ohitettaessa, ei vaikuta asetukseen - auto palaa viimeksi tallennetulle nopeudelle, kun kaasupoljin vapautetaan.

Moottorijarrun käyttö käyttöjarrun sijaan

Nopeudensäädin säätää nopeutta rajoitetulla käyttöjarrun puuttumisella tilanteeseen. Alamäessä voi joskus olla suotavaa rullata liikkeelle hieman nopeammin ja antaa vain moottorijarrun vaimentaa nopeuden lisäystä. Kuljettaja voi tilapäisesti kytkeä pois nopeudensäätimen aiheuttaman käyttöjarrun puuttumisen asiaan.

Painakaa kaasupoljin suunnilleen puoliväliin ja vapauttakaa se jälleen.
Nopeudensäädin kytkee käyttöjarrun automaattisen puuttumisen tilanteeseen pois ja jarruttaa sitten vain moottorijarrutuksella.

Oliko tästä apua?