Näkösuoja*

Uloskäännetyssä asennossa näkösuoja estää näkyvyyden kuormatilaan.

Asennus

P5-1507 Load cover
P5-Icon red arrow 1

Siirtäkää toinen näkösuojan päätykappaleista kuormatilan sivupaneelissa olevaan syvennykseen.

P5-Icon red arrow 2

Viekää sitten toinen päätykappale vastakkaisen puolen sivupaneelissa olevaan syvennykseen.

P5-Icon red arrow 3

Painakaa päätykappale alas molemmilla puolilla - yksi kerrallaan.

Kun kuuluu napsahtava ääni ja punainen merkintä ko. päätykappaleesta on hävinnyt, näkösuoja on kiinni - tarkistakaa, että se on kunnolla kiinni.

Käyttö

Näkösuojalle on kaksi uloskäännettyä asentoa - toinen täyspeittävä sekä kuormausasento, jolloin se on vain osittain käännettynä sisään, jotta on helpompi ulottua pitemmällä kuormatilaan.

Täyspeittävä asento

7-paikkainen auto
P5-1646-XC90-7 seat-seat belt hooked

Ripustakaa lukituskielekkeet kolmannen istuinrivin turvavöille tarkoitettuihin koukkuihin sivupaneeleissa.

P5-1646-XC90-7 seat-load cover
P5-Icon red arrow 1

Tarttukaa kahvaan ja vetäkää näkösuoja ulos siten, että se kulkee sivupaneelien yläpuolella kuormatilassa. Vetäkää ääriasentoon.

P5-Icon red arrow 2

Kun näkösuoja on vedettynä ulos siten, että se peittää kuormatilan - viekää suojan kiinnitystapit sivupaneelien uriin ja vapauttakaa samalla, kun kahvaa käännetään kevyesti painaen alaspäin.

Näkösuoja lukkiutuu täyspeittävään asentoon.
5-paikkainen auto
P5-1646-XC90-Load cover
P5-Icon red arrow 1

Tarttukaa kahvaan ja vetäkää näkösuoja ulos siten, että se kulkee sivupaneelien yläpuolella kuormatilassa. Vetäkää ääriasentoon.

P5-Icon red arrow 2

Kun näkösuoja on vedettynä ulos siten, että se peittää kuormatilan - viekää suojan kiinnitystapit sivupaneelien uriin ja vapauttakaa samalla, kun kahvaa käännetään kevyesti painaen alaspäin.

Näkösuoja lukkiutuu täyspeittävään asentoon.

Kuormausasento

P5-1507 Load cover half expansion (new)
P5-Icon red arrow 1

Sisäänkäännetystä asennosta - tarttukaa kahvaan ja vetäkää suoja ulos siten, että se kulkee sivupaneelien yläpuolella kuormatilassa - vetäkää ääriasentoon ja viekää suojan kiinnitystapit sivupaneelien uriin. (Jos suojus jo on täyspeittävässä asennossa - ks. seuraavaa kohtaa.)

P5-Icon red arrow 2

Täyspeittävästä asennosta - tarttukaa kahvaan ja viekää näkösuojan kiinnitystapit sivupaneelien uriin ja päästäkää sisään.

Siirtäkää suojaa sisään, kunnes se pysähtyy kuormausasentoon.
Jos kädet ovat varatut:
P5-1507 Load cover half expansion
P5-Icon red arrow 1

Käännettynä täyspeittävään asentoon - painakaa näkösuojan kahvaosaa kevyesti ylöspäin esimerkiksi toisella kyynärvarrella.

P5-Icon red arrow 2 Suoja menee sisään, kunnes se pysähtyy kuormausasentoon.

Täyspeittävään asentoon palaaminen kuormausasennosta:

Tarttukaa kahvaan ja vetäkää näkösuoja ulos ääriasentoon.
Päästäkää hieman takaisin ja kääntäkää kahvaa kevyellä painalluksella alaspäin.
Tällöin suoja lukkiutuu ääriasentoon.

 Tärkeää

Älkää laittako mitään esineitä näkösuojan päälle.

 Varoitus

7-paikkaisessa autossa - älkää koskaan pitäkö näkösuojaa asennettuna, kun takaistuimilla on matkustajia. Se voi aiheuttaa vakavan vamman törmäyksen sattuessa.

Kääntäminen sisään

Täyspeittävästä asennosta:

Nostakaa kahva ylös ja vetäkää sitä taaksepäin niin, että näkösuojan kiinnitystapit vapautuvat urista ja vapauttakaa.

Kuormausasennosta:

Tarttukaa kahvaan ja vetäkää näkösuoja ulos uriin - vetäkää täyspeittävään asentoon. Nostakaa kahva ylös ja vetäkää sitä taaksepäin niin, että kiinnitystapit vapautuvat urista ja vapauttakaa.

Siirtäkää suojaa kiinnitystappeineen takaisin sivupaneelien päälle, kunnes se pysähtyy sisäänkäännettyyn asentoon.

Irrotus

Sisäänkäännetyssä asennossa:

Painakaa painike sisään toisessa sisäänkäännetyn näkösuojan päätykappaleessa ja nostakaa toinen pää irti.

7-paikkainen auto: irrottakaa kolmannen istuinrivin vyönkielekkeet koukuista sivupaneelien päällä.

Kääntäkää suojaa varovasti ylös/ulos.
Toinen päätykappale irtoaa tällöin automaattisesti ja suoja voidaan nostaa pois kuormatilasta.
  1. * Valinnais-/lisävaruste.

Oliko tästä apua?