Taulukko lastenistuimen sijoittamista varten käytettäessä auton turvavyötä

Taulukko antaa suosituksen siitä, mitkä lastenistuimet sopivat missäkin ja minkä kokoiselle lapselle.

 Huomio

Lukekaa aina osa "Lastenistuimet" ennen lastenistuimen asentamista autoon.
PainoEtuistuin (turvatyynyn ollessa pois käytöstä, vain taaksepäin suunnattu lastenistuin)Etuistuin (turvatyynyn ollessa käytössä, vain eteenpäin suunnattu lastenistuin)Toinen istuinrivi, laitapaikkaToinen istuinrivi, keskipaikkaKolmas istuinrivi*

Ryhmä 0

enint. 10 kg

U1, 2XU2 L2U

Ryhmä 0+

enint. 13 kg

U1, 2XU2 L2U

Ryhmä 1

9–18 kg

L3UF1, 4U, L3 LU

Ryhmä 2

15–25 kg

L3UF1, 5U5, L3B*, 6, L5U5

Ryhmä 3

22–36 kg

XUF1, 7U7 B*, 6, L7U7

U: Sopiva yleishyväksytyille lastenistuimille.

UF: Sopiva eteenpäin käännetylle, yleishyväksytyille lastenistuimille.

L: Sopiva erityisille lastenistuimille. Nämä lastenistuimet voivat olla tarkoitettuja erityiselle automallille, rajoitetulle tai puoliuniversaaliselle.

B: Kiinteä lastenistuin, joka on hyväksytty tälle painoryhmälle.

X: Paikka ei ole sopiva tämän painoryhmän lapsille.

 Varoitus

Älkää koskaan sijoittako selkä menosuuntaan asennettavaa lastenistuinta etumatkustajan istuimelle, jos matkustajan turvatyyny on aktivoitu.
  1. * Valinnais-/lisävaruste.
  2. 1 Säätäkää istuimen selkänoja pystympään asentoon:
  3. 2 Volvo suosittelee: Volvon vauvanistuin (tyyppihyväksyntä E1 04301146)
  4. 3 Volvo suosittelee: Volvon käännettävä lastenistuin taaksepäin suunnattuna (tyyppihyväksyntä E5 04192); Volvon taaksepäin suunnattu lastenistuin (tyyppihyväksyntä E5 04212).
  5. 4 Volvo suosittelee taaksepäin suunnattuja lastenistuimia tämän painoryhmän lapsille.
  6. 5 Volvo suosittelee: Volvon käännettävä lastenistuin eteenpäin suunnattuna (tyyppihyväksyntä E5 04192); Lastentyyny selkänojalla ja ilman (tyyppihyväksyntä E5 04216); Volvon turvavyötyyny selkänojalla (tyyppihyväksyntä E1 04301169); Volvon turvavyöistuin (tyyppihyväksyntä E1 04301312).
  7. 6 Volvon suositus: Integroitu turvavyötyyny (tyyppihyväksyntä E5 04218).
  8. 7 Volvo suosittelee: Lastentyyny selkänojalla ja ilman (tyyppihyväksyntä E5 04216); Volvon turvavyötyyny selkänojalla (tyyppihyväksyntä E1 04301169); Volvon turvavyöistuin (tyyppihyväksyntä E1 04301312).

Oliko tästä apua?