XC90

2017

Käynnistys/pysäytys-toiminnon ehdot

Jotta Start/Stop-toiminto toimii, edellytetään, että joukko ehtoja on täyttynyt.

Jos jokin ehto ei ole täyttynyt, ilmoitetaan siitä kuljettajan näytössä. Ks. kappale "Start/Stop-toiminnon käyttäminen".

Moottori ei sammu automaattisesti

Seuraavissa tapauksissa moottori ei pysähdy automaattisesti:

 • Auto on saavuttanut noin 10 km/h:n (6 mph) nopeuden käynnistyksen jälkeen.
 • Kun automaattisia sammutuksia on ollut toistuvasti tietty määrä, nopeuden on ylitettävä noin 10 km/h (6 mph) ennen seuraavaa automaattista sammutusta.
 • Kuljettaja on irrottanut turvavyön.
 • käynnistysakun kapasiteetti on alle alimman sallitun tason.
 • Moottori ei ole normaalissa toimintalämpötilassa.
 • Ulkolämpötila on alle noin -5 °C tai yli noin 30 °C.
 • tuulilasin sähkölämmitys aktivoidaan.
 • Matkustamon olosuhteet poikkeavat asetetuista arvoista.
 • auta peruutetaan.
 • Käynnistysakun lämpötila on sallittujen raja-arvojen ala- tai yläpuolella.
 • Kuljettaja tekee suuria ohjausliikkeitä.
 • tie on hyvin jyrkkä.
 • Konepelti avataan.
 • Ajettaessa korkealla merenpinnasta, kun moottori ei ole saavuttanut toimintalämpötilaa.
 • ABS-järjestelmä on aktivoitunut.
 • Voimakkaassa jarrutuksessa (myös, vaikka ABS-järjestelmä ei ole aktivoitunut).
 • Useat käynnistykset lyhyenä aikana ovat aktivoineet käynnistysmoottorin lämpösuojan.
 • Pakoputkiston hiukkassuodatin on täynnä1.
 • perävaunu on sähköisesti yhdistetty auton sähköjärjestelmään.
 • Vaihteisto ei ole normaalissa toimintalämpötilassa.
 • Vaihteenvalitsin on asennossa ±.

Moottori ei käynnisty automaattisesti

Seuraavissa tapauksissa moottori ei käynnisty automaattisesti sammuttuaan automaattisesti:

 • Kuljettaja ei käytä turvavyötä, vaihteenvalitsin on P-asennossa ja kuljettajan ovi on auki - käynnistys on tehtävä normaalisti.

Moottori käynnistyy automaattisesti ilman, että jarrupoljin on vapautettu

Seuraavissa tapauksissa moottori käynnistyy automaattisesti, jos kuljettaja ei ota jalkaansa pois jarrupolkimelta:

 • Suuri ilmankosteus matkustamossa muodostaa huurua ikkunoille.
 • Matkustamon olosuhteet poikkeavat asetetuista arvoista.
 • Virranotto on tilapäisesti suuri tai käynnistysakun kapasiteetti laskee alimmalle sallitulle tasolle.
 • Toistuvia pumppauksia jarrupolkimella.
 • Konepelti avataan.
 • Auto alkaa rullata, tai tekee pienen nopeudenlisäyksen, jos auton on pysäytetty automaattisesti sen seisomatta täysin paikallaan.
 • Kuljettajan vyölukko avataan vaihteenvalitsimen ollessa D- tai N-asennossa.
 • Vaihteenvalitsin siirretään asennosta D asentoon R tai ±.
 • Kuljettajan ovi avataan vaihteenvalitsimen ollessa D-asennossa - kilahdusta muistuttava ääni ja teksti-ilmoitus kertovat, että virta on päällä.

 Varoitus

Älkää avatko konepeltiä, kun moottori on pysäytetty automaattisesti. Sammuttakaa moottori normaalisti ennen kuin konepelti käännetään auki.
 1. 1 Koskee dieselmoottorilla varustettuja autoja.

Oliko tästä apua?