Huuhtelunesteen täyttö

Huuhtelunestettä käytetään valonheittimien sekä tuulilasin ja takaikkunan puhdistamiseen. Jäätymispisteen alapuolella olevissa lämpötiloissa on käytettävä jäätymissuojalla varustettua huuhtelunestettä.

P5-1507-Refiling washer fluid

Huuhtelunestettä lisätään sinisellä korkilla varustettuun säiliöön.

 Huomio

Kun säiliössä on n. 1 litra huuhtelunestettä jäljellä, kuljettajan näytössä näytetään viesti Pesuneste Taso alhainen Lisää nestettä yhdessä symbolin P5-1507-Washer fluid-symbol kanssa.

Määrätty laatu: Volvo suosittelee huuhtelunestettä - jäätymissuojalla kylmässä säässä ja jäätymispisteen alapuolella.

 Tärkeää

Käytäkää Volvon alkuperäistä huuhtelunestettä tai vastaavaa, suositeltu pH on välillä 6 ja 8 käyttöseoksessa (esim. 1:1 neutraalin veden kanssa).

 Tärkeää

Käyttäkää pakkasella jäätymissuojalla varustettua huuhtelunestettä, ettei se jäädy pumpussa, säiliössä ja letkuissa.

Määrä:

  • Valonheittimien huuhtelulaitteella varustetut autot: 5,5 litraa.
  • Autot ilman valonheittimien huuhtelulaitetta: 3,5 litraa.