Ilmastoinnin aktivointi/deaktivointi

Lämmitys- ja viilennystoiminto viilentää tulevan ilman ja poistaa siitä kosteuden tarvittaessa.

Pääilmastoinnin aktivointi/deaktivointi

P5-1507–Climate–Button AC
Ilmastointipainike ilmastonäkymässä.
Avatkaa ilmastointinäkymä keskinäytössä.
Painakaa AC.

Ilmastointi aktivoidaan/deaktivoidaan ja painikkeen valo syttyy/sammuu.

Kun ilmastointi on aktivoitu, ilmastointilaite ohjaa automaattisesti käynnistystä ja sammuttamista tarpeen mukaan.

 Huomio

Sulkekaa kaikki sivuikkunat ja panoraamakatto*, jotta lämmitys- ja viilennysjärjestelmä toimii optimaalisesti.

 Huomio

Ilmastointia ei ole mahdollista aktivoida, kun puhaltimen säädin on asennossa Off.

Kolmannen istuinrivin ilmastoinnin aktivointi/aktivoinnin poisto*

P5-1507–Climate–Button rear AC
Ilmastointipainike välilehdellä Takailmastointi ilmastonäkymässä.
Avatkaa keskinäytön ilmastointinäkymä ja valitkaa välilehti Takailmastointi.
Painakaa 3. rivin ilmastointi.
Ilmastointi aktivoidaan/deaktivoidaan ja painikkeen valo syttyy/sammuu.

 Huomio

Kolmannen istuinrivin ilmastointilaitetta ei voi aktivoida, jos pääilmastointilaite on deaktivoitu tai toisen istuinrivin ilmastointi* on deaktivoitu.

Kolmannen istuinrivin ilmastoinnin aktivointi/deaktivointi moottorin käynnistyksen yhteydessä*

On mahdollista (4-vyöhykeilmastoinnin yhteydessä*) asettaa, pitääkö kolmannen istuinrivin ilmastoinnin olla aktivoituna/deaktivoituna käynnistettäessä moottori.

Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
Painakaa Ilmastointi.
Valitkaa 3. rivin ilmastointi moottorin käynnistyessä kolmannen istuinrivin ilmastoinnin aktivoimiseksi/deaktivoimiseksi moottorin käynnistyksen yhteydessä.
  1. * Valinnais-/lisävaruste.

Asiaan liittyvät asiakirjat