Puhelimen liittäminen

Liittäkää Bluetooth-toimintoa käyttävä puhelin autoon, jotta auton kautta voidaan soittaa puheluita, vastaanottaa ja lähettää tekstiviestejä, suoratoistaa mediaa ja kytkeä auto Internetiin.

On mahdollista pitää samanaikaisesti liitettynä kaksi Bluetooth-yksikköä, joista toinen on vain median virtauttamista varten. Viimeksi liitetty puhelin tulee automaattisesti liitetyksi soimaan, lähettämään/vastaanottamaan viestejä, virtauttamaan mediaa ja toimimaan internetyhteytenä. Käytettävän puhelimen vaihtaminen, katsokaa osa "Bluetooth-asetukset".

Liittäminen tehdään kerran yksikköä kohti. Liittämisen jälkeen ei Bluetooth-yksikön enää tarvitse olla näkyvissä/haettavissa, Bluetooth-toiminnon pitää vain olla aktivoitu. Jotta auto voidaan yhdistää internetiin puhelimen kautta, pitää myös internetjaon olla aktivoituna matkapuhelimessa. Enintään 20 liitettyä Bluetooth-yksikköä voidaan tallentaa autoon.

Liittämismahdollisuuksia on kaksi. Joko etsiä puhelinta autosta tai etsiä autoa puhelimesta.

Vaihtoehto 1 - puhelimen etsiminen autosta

Tehkää puhelin haettavaksi/näkyväksi Bluetooth-järjestelmän kautta.
Auton yhdistämiseksi internetiin puhelimen Bluetooth-toiminnon kautta - aktivoikaa internetjako (kannettava-/henkilökohtainen hotspot) puhelimen Bluetooth-toiminnon kautta.

Avatkaa osanäkymä puhelinta varten.

  • Jos yhtään puhelinta ei ole liitetty autoon - painakaa Lisää puhelin.
  • Jos puhelin on liitetty autoon - painakaa VaihdaP5–1617–Change phone symbol. Painakaa Lisää puhelin ponnahdusikkunassa.
Käytettävissä olevat Bluetooth-laitteet listataan. Listaa päivitetään sitä mukaa kuin uusia laitteita havaitaan.
Painakaa liitettävän puhelimen nimeä.
Tarkastakaa, että autossa ilmoitettu numerokoodi täsmää puhelimessa olevan kanssa. Valitkaa siinä tapauksessa hyväksyminen molemmissa paikoissa.
Valitkaa puhelimesta hyväksyminen tai torjukaa puhelimien yhteystietojen ja viestien mahdolliset valinnat.

 Huomio

  • Joissakin puhelimissa on aktivoitava viestitoiminto.
  • Kaikki matkapuhelimet eivät ole täysin yhteensopivia ja voivat näyttää yhteystietoja ja viestejä autossa.

Vaihtoehto 2 - auton etsiminen puhelimesta

Avatkaa osanäkymä puhelinta varten.

  • Jos yhtään puhelinta ei ole liitetty autoon - painakaa Lisää puhelinTee autosta löydettävä.
  • Jos puhelin on liitetty autoon - painakaa VaihdaP5–1617–Change phone symbol. Painakaa ponnahdusikkunassa Lisää puhelinTee autosta löydettävä.
Aktivoikaa Bluetooth puhelimessa.
Auton yhdistämiseksi internetiin puhelimen Bluetooth-toiminnon kautta - aktivoikaa internetjako (kannettava-/henkilökohtainen hotspot) puhelimen Bluetooth-toiminnon kautta.
Etsikää puhelimella Bluetooth-yksiköitä.
Käytettävissä olevat Bluetooth-laitteet listataan.
Valitkaa auton nimi puhelimessa.
Tarkastakaa, että autossa ilmoitettu numerokoodi täsmää ulkoisessa yksikössä olevan kanssa. Valitkaa siinä tapauksessa hyväksyminen molemmissa paikoissa.
Valitkaa puhelimesta hyväksyminen tai torjukaa puhelimien yhteystietojen ja viestien mahdolliset valinnat.

 Huomio

  • Joissakin puhelimissa on aktivoitava viestitoiminto.
  • Kaikki matkapuhelimet eivät ole täysin yhteensopivia ja voivat näyttää yhteystietoja ja viestejä autossa.

 Huomio

Jos puhelimen käyttöjärjestelmä päivitetään, on mahdollista, että puhelimen liitäntä autoon katkeaa. Poistakaa tällöin puhelin autosta ja liittäkää se sitten uudelleen.

Yhteensopivat puhelimet

Monissa markkinoilla olevista puhelimista on nykyisin langaton Bluetooth-tekniikka, mutta kaikki eivät ole täysin yhteensopivia auton kanssa. Yhteensopivuus, ks. support.volvocars.com.