RDS-radio

RDS (Radio Data System-järjestelmällä) radio voi vaihtaa automaattisesti voimakkaimpaan lähettimeen. RDS antaa mahdollisuuden saada esim. liikenneinformaatiota ja etsiä tiettyjä ohjelmatyyppejä.

RDS yhdistää verkon FM-lähettimet. Sellaisen verkon FM-lähetin lähettää informaatiota, joka antaa RDS-radiolle mm. seuraavat toiminnot:

  • Automaattinen vaihto voimakkaampaan lähettimeen, jos vastaanotto alueella on huono.
  • Ohjelmaversion haku, esim. ohjelmatyypit tai liikenneinformaatio.
  • Kuunneltavaa radio-ohjelmaa koskevien tekstitiedotusten vastaanotto.

 Huomio

Jotkin radioasemat eivät käytä RDS-järjestelmää tai käyttävät vain joitakin sen toiminnoista.

Uutisten tai liikennetiedotusten lähetyksen yhteydessä radio voi vaihtaa asemaa ja meneillään oleva äänilähteen toisto keskeytetään. Jos esim. CD-soitin on toiminnassa, se jatkaa taukotilassa. Radio palauttaa edellisen äänilähteen ja äänenvoimakkuuden, kun asetetun ohjelmatyypin lähetys lakkaa. Aikaisemmin keskeyttämiseksi painakaa P5–1507–Symbol-OK button ohjauspyörän oikeanpuoleisessa painikesarjassa tai painakaa Peruuta keskinäytössä.

Oliko tästä apua?