Liikennemerkki-informaation rajoitukset*

Toiminnon Liikennemerkki-informaatio (Road Sign Information - RSI) toiminnallisuus voi olla tietyissä tilanteissa rajoittunut.
Esimerkkejä seikoista, jotka saattavat rajoittaa RSI-toimintoa, ovat:
  • Haalistuneet merkit
  • Kaarteeseen sijoitetut merkit
  • Kiertyneet tai vaurioituneet merkit
  • Korkealla ajoradan yläpuolelle sijoitetut merkit
  • Täysin/osittain piilossa olevat tai huonosti sijoitetut merkit
  • merkit, jotka ovat osittain tai kokonaan huurteen, lumen ja/tai lian peittämiä
  • digitaaliset tiekartat1 eivät ole ajan tasalla, niissä on virheitä tai niistä puuttuvat nopeustiedot2.

 Huomio

RSI-toiminto voi tulkita tietyn tyyppiset polkupyöräpitimet (liitetty vetoauton sähköliitäntään) perävaunuksi. Sellaisissa tapauksissa voidaan kuljettajalle näyttää virheellistä nopeusinformaatiota.

 Huomio

Toiminto käyttää auton kamerayksikköä, jolla on tiettyjä yleisiä rajoituksia, katso kappale "Kamerayksikön rajoitukset".
  1. * Valinnais-/lisävaruste.
  2. 1 Autossa, joka on varustettu toiminnolla Sensus Navigation.
  3. 2 Nopeustiedoilla varustettuja karttatietoja ei ole kaikilla markkina-alueilla.

Oliko tästä apua?