Liikennemerkki-informaatio*

Toiminto Liikennemerkki-informaatio (Road Sign Information – RSI) auttaa kuljettajaa havainnoimaan, mitä nopeuteen liittyviä liikennemerkkejä ja tiettyjä kieltomerkkejä auto ohittaa.
P5-1507-RSI Läsbara trafikskyltar
Esimerkki luettavista merkeistä1.

RSI antaa tietoja mm. kulloisestakin nopeudesta, moottoritien tai moottoriliikennetien alkamisesta/päättymisestä sekä ohituskielloista ja kielletystä ajosuunnasta.

Siinä tapauksessa, että moottoritien/moottoriliikennetien kyltti ja nopeusrajoituskyltti ohitetaan, RSI valitsee näytettäväksi moottoritien/moottoriliikennetien kylttisymbolin. Uusi suurin sallittu nopeus näkyy heti viivana kuljettajan näytön nopeusasteikossa.

 Varoitus

RSI ei toimi kaikissa tilanteissa, vaan se on tarkoitettu vain täydentäväksi apulaitteeksi.

Kuljettajalla on aina perimmäinen vastuu auton turvallisesta ajamisesta sekä lakien ja tieliikennemääräysten noudattamisesta.

  1. * Valinnais-/lisävaruste.
  2. 1 Liikennemerkit ovat markkina-aluekohtaisia - tämän ohjeen kuvat näyttävät vain joitakin esimerkkejä.