Manuaalinen turvapalvelu Volvo On Call* -järjestelmällä

Ottakaa yhteys Volvo On Call -palvelukeskukseen avun kutsumiseksi hätätilanteissa.

Volvo On Call-palvelukeskuksen hälyttäminen manuaalisesti:

  1. Painakaa SOS vähintään 2 sekuntia avun kutsumiseksi auton kuljettajan tai matkustajan sairauden tahi ulkoisen uhan tms. yhteydessä.
  2. Volvo On Call:n palvelukeskus saa ilmoituksen avun tarpeesta ja tiedon auton sijainnista.
  3. Volvo On Call-palvelukeskus luo puheyhteyden kuljettajan kanssa ja sopii tarvittavasta avusta.

Jos puheyhteyttä ei saada aikaan, Volvo On Call:n asiakaspalvelukeskus ottaa yhteyden ko. viranomaisiin, jotka avustavat sopivalla toimenpiteellä.

  1. * Valinnais-/lisävaruste.

Oliko tästä apua?