Radion ja median puheohjaus1

Radion ja mediasoittimen puheohjauksen käskyt.
Painakaa P5–1507–Voice control button ja sanokaa jokin seuraavista käskyistä:
 • "Media" – käynnistää dialogin medialaitetta ja radiota varten ja näyttää esimerkkejä käskyistä.
 • "Play [esittäjä]" - toistaa musiikkia valitulta esittäjältä.
 • "Play [kappaleen nimi]" - toistaa valitun kappaleen.
 • "Play [kappaleen nimi] kohteesta [albumi]" - toistaa valitun kappaleen valitulta albumilta.
 • "Play [TV-kanavan nimi]" – avaa valitun TV-kanavan.
 • "Play [radioasema]" - avaa valitun radiokanavan.
 • "Tune to [taajuus]" - avaa valitun radiotaajuuden aktiivisella radion aaltoalueella. Jos mikään radiolähde ei ole aktiivinen, käynnistetään FM-alue normina.
 • "Tune to [taajuus] [taajuuskaista]" - avaa valitun radiotaajuuden valitulla radion aaltoalueella.
 • "Radio" - käynnistää FM-radion.
 • "Radio FM" - käynnistää FM-radion.
 • "Radio AM" - käynnistää AM-radion.
 • "DAB " - käynnistää DAB-radion.
 • "TV" - käynnistää toiston TV:stä*.
 • "CD" - käynnistää toiston CD-levyltä*.
 • "USB" - käynnistää toiston USB-muistilta.
 • "iPod" - käynnistää toiston iPodilta.
 • "Bluetooth" - käynnistää toiston Bluetooth-yhdistetystä medialähteestä.
 • "Similar music" - soittaa USB-liitetyistä laitteista musiikkia, joka muistuttaa soitettavaa musiikkia.
 1. 1 Koskee tiettyjä markkina-alueita.
 2. * Valinnais-/lisävaruste.

Oliko tästä apua?