Karttadatan päivitys auton ollessa yhdistettynä

Kun auto on yhdistetty internetiin, voidaan karttatiedot päivittää kytkennän kautta.
P5-1507-Nav-MapCare Princip OTA
Etäpäivityksen prosessiperiaate.
Auton täytyy olla yhdistettynä internetiin.
P5-1617-Icon-App screen-OTA
Painakaa Latauskeskus sovellusnäkymässä.
Sovellus käynnistyy ja kohdassa Kartat näkyy numero, joka osoittaa kuinka monta karttapäivitystä annetulle kotiseudulle on saatavissa. Numero pysyy näkyvissä, kunnes on tehty uusi päivitysten haku tai kunnes päivitykset on asennettu.
Painakaa Kartat.
P5-1617-Navi-OTA Map update
Painakaa Asenna ja sitten Vahvista.
Valitun kartan/karttapäivityksen asennus alkaa.

Katsokaa lisätietoja Volvo Cars -tukisivustolta (support.volvocars.com) tai ottakaa yhteyttä Volvon jälleenmyyjään.

Automaattinen karttadatan päivitys

Automaattinen päivitys voidaan valita vain, jos toiminto Automaattiset ohjelmistopäivitykset on aktivoitu, katsokaa osa "Järjestelmäpäivitykset".
Automaattinen karttadatan päivitys voidaan valita vain kotiseutua varten. Jos kotiseutua ei ole vielä valittu - painakaa ALAS-nuolta alueen laajentamiseksi.
Yksityiskohtaiset karttatiedot näkyvät.
Painakaa Aseta kotialueeksi.
Ruksatkaa ruutu kohdassa Autom. päivitys:.
Kun auto on yhdistettynä internetiin ja karttapäivitys on saatavana, se ladataan automaattisesti autoon.

Oliko tästä apua?