Kompassin kalibrointi*

Maapallo on jaettu 15 magneettiseen vyöhykkeeseen. Kompassi on kalibroitava, jos autoa siirretään usean magneettisen vyöhykkeen välillä.
Tehkää kalibrointi seuraavasti:
Pysäyttäkää auto suurelle aukiolle, jolla ei ole teräsrakenteita tai korkeajännitejohtoja.
Käynnistäkää auto, poistakaa kaikki sähkövarusteet (ilmastointilaite, lasinpyyhkimet jne.) toiminnasta ja tarkistakaa, että kaikki ovet ovat kiinni.

 Huomio

Kalibrointi voi epäonnistua tai jäädä kokonaan pois, jos sähköistä varustusta ei suljeta.
Pitäkää taustapeilin alapuolella olevaa painiketta painettuna n. 3 sekuntia (käyttäkää esim. paperiliitintä). Kulloisenkin magneettisen vyöhykkeen numero näytetään.
P5-1507-Compass magnetic zones
Magneettiset vyöhykkeet.
Painakaa toistuvasti painiketta, kunnes haluamanne magneettinen vyöhyke (1–15) näytetään, ks. kompassin magneettisten vyöhykkeiden kartta.
Odottakaa, kunnes näyttöön palaa merkki C, tai painakaa taustapeilin alareunassa olevaa painiketta n. 6 sekunnin ajan, kunnes merkki C näytetään.
Ajakaa hitaasti ympyrää enintään 10 km/h:n (6 mph) ajonopeudella, kunnes näytössä näytetään kompassisuunta merkkinä kalibroinnin valmistumisesta. Ajakaa tämän jälkeen vielä 2 kierrosta kalibroinnin hienosäätöä varten.
Sähkölämmitteisellä tuulilasilla varustetut autot*: Jos merkki C näytetään näytössä, kun tuulilasin sähkölämmitys kytketään päälle, tehkää kalibrointi edellä olevan kohdan 6 mukaisesti tuulilasin sähkölämmitys aktivoituna.
Toistakaa edellä kuvattu toimenpide tarvittaessa.
  1. * Valinnais-/lisävaruste.

Related documents

Oliko tästä apua?