Moottoriöljyn epäsuotuisat käyttöolosuhteet

Epäsuotuisat ajo-olosuhteet voivat aiheuttaa öljyn korkean lämpötilan tai öljynkulutusta. Seuraavassa on muutamia esimerkkejä epäsuotuisista ajo-olosuhteista.

Tarkastakaa öljytaso useammin ajaessanne pitkään:

  • asuntovaunun tai perävaunun kanssa
  • vuoristossa
  • suurella nopeudella
  • lämpötiloissa alle -30 °C tai yli +40 °C.

Edellä oleva koskee myös lyhyehköjä ajomatkoja matalissa lämpötiloissa.

Valitkaa täyssynteettinen moottoriöljy epäsuotuisiin ajo-olosuhteisiin. Se antaa moottorille ylimääräisen suojan.

Volvo suosittelee:

P5-1507-Castrol decal

 Tärkeää

Moottorin huoltovälivaatimusten täyttämiseksi täytetään kaikkiin moottoreihin tehtaalla erityisesti sovitettua synteettistä moottoriöljyä. Öljy on valittu huolella ja ottaen huomioon käyttöiän, käynnistyvyyden, polttoaineenkulutuksen ja ympäristökuormituksen.

Jotta suositeltuja huoltovälejä voidaan noudattaa, edellytetään hyväksytyn moottoriöljyn käyttämistä. Käyttäkää vain ilmoitettua öljylaatua, sekä lisättäessä että öljynvaihdossa, muutoin on olemassa vaara siitä, että auton käyttöikään, käynnistyvyyteen, polttoaineenkulutukseen ja ympäristökuormitukseen vaikutetaan.

Jos määritetyn laatuista ja viskositeetiltaan oikeaa moottoriöljyä ei käytetä, moottoriin liittyvät komponentit voivat vaurioitua. Volvo Personvagnar -yhtiön antama takuu ei korvaa tällaisia vaurioita.

Volvo suosittelee, että öljynvaihto teetetään valtuutetussa Volvon teknisessä palvelussa.

Oliko tästä apua?