XC90

2017

Turvatyynyt

Auto on varustettu kuljettajan ja matkustajan turvatyynyillä sekä turvaverholla.

 Varoitus

Turvatyynyjärjestelmän ohjausyksikkö on sijoitettu keskikonsoliin. Jos keskikonsoli on kastunut vedestä tai muusta nesteestä, irrottakaa käynnistysakulle menevät johtimet. Älkää yrittäkö käynnistää autoa, koska turvatyynyt voivat laueta. Käyttäkää hinausautopalvelua. Volvo suosittelee, että se kuljetutetaan valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.

Lauenneet turvatyynyt

Jos jokin turvatyynyistä on lauennut, suositellaan seuraavaa:
  • Kuljetuttakaa auto hinausautolla. Volvo suosittelee, että se viedään kuljetusautolla valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun. Älkää ajako autolla, jonka turvatyynyt ovat lauenneet.
  • Volvo suosittelee, että valtuutetun Volvon teknisen palvelun annetaan hoitaa auton turvajärjestelmän komponenttien vaihto.
  • Ottakaa aina yhteys lääkäriin.

 Varoitus

Älkää koskaan ajako, jos jokin turvatyyny on lauennut. Tämä saattaa vaikeuttaa auton hallintaa. Myös muut turvajärjestelmät voivat olla vaurioituneita. Turvatyynyjen laukeamisessa purkautuvan savun ja pölyn voimakas altistus voi aiheuttaa ärsytystä/vahinkoa iholle tai silmiin. Ärsytyksen syntyessä pese kylmällä vedellä. Myös nopea täyttyminen yhdessä tyynymateriaalin kanssa voi aiheuttaa ihoon hiertymiä ja palovaurioita.

Oliko tästä apua?