Aktiivinen pysäköintitutka*

Aktiivinen pysäköintitutka (Park Assist Pilot - PAP) auttaa kuljettajaa pysäköinnissä tai poistumisessa pysäköintitaskusta.

PAP tarkastaa ensin, onko tila riittävän suuri ja auttaa sen jälkeen kuljettajaa kääntämään ohjauspyörää ja ohjaamaan auton tilaan.

Keskinäyttö näyttää symbolien, grafiikan ja tekstien avulla, mitkä vaiheet on suoritettava milloinkin.

 Huomio

PAP-toiminto mittaa tilan ja ohjaa autoa, kuljettajan tehtävä on:

 • pitää auton ympäristöä tarkasti silmällä
 • noudattaa keskinäytön ohjeita
 • valita vaihde (taakse-/eteenpäin)
 • säätää ja säilyttää turvallinen nopeus
 • jarruttaa ja pysäyttää auto.

 Varoitus

PAP ei toimi kaikissa tilanteissa, vaan se on tarkoitettu vain täydentäväksi apulaitteeksi.

Kuljettaja on aina täysin vastuussa siitä, että autoa ajetaan turvallisesti, lisäksi hänen pitää valvoa ympäristöä ja muita tienkäyttäjiä, jotka lähestyvät tai ohittavat pysäköinnin yhteydessä.

Pysäköintivaihtoehdot

PAP -toimintoa voidaan käyttää seuraavissa pysäköintitilanteissa.

Rinnakkaispysäköinti

P5-1507-Parallel parking PAP
Rinnakkais- ja taskupysäköinnin periaate
PAP-toiminto pysäköi auton seuraavilla osatekijöillä:
 1. Pysäköintitilaa etsitään ja tarkastusmitataan.
 2. Auto ohjataan tilaan peruutuksella.
 3. Auto sijoitetaan tilaan ajamalla eteen-/taaksepäin.

PAP-järjestelmän Poistu pysäköinnistä -toiminto voi auttaa taskupysäköityä autoa myös poistumaan pysäköintitaskusta – ks. otsikko "Poistuminen pysäköintitaskusta" kappaleessa "Pysäköinti aktiivista pysäköintitutkaa käyttäen".

Suorakulmainen pysäköinti

P5-1507-Perpendicular parking PAP
Suorakulmaisen pysäköinnin periaate.
PAP-toiminto pysäköi auton seuraavilla osatekijöillä:
 1. Pysäköintitilaa etsitään ja tarkastusmitataan.
 2. Auto ohjataan tilaan peruuttaen ja sijoitetaan tilaan ajamalla eteen-/taaksepäin.

 Huomio

Suorakulmaisesti pysäköidyssä autossa ei voida käyttää PAP-toimintoa Poistu pysäköinnistä pysäköintipaikasta poistumiseen – tätä toimintoa voidaan käyttää vain taskupysäköidyssä autossa.
 1. * Valinnais-/lisävaruste.

Oliko tästä apua?