City Safety väistöliikkeen ollessa estetty

City Safety voi auttaa kuljettajaa jarruttamalla autoa automaattisesti aikaisemmin, kun törmäystä ei voida välttää vain ohjaamalla sivuun.

City Safety auttaa kuljettajaa yrittämällä jatkuvasti ennakoida, onko sivuille mahdollisia "pakoteitä", jos edessä havaitaan myöhäisessä vaiheessa hitaasti kulkeva tai paikallaan seisova ajoneuvo.

P5-1617-s+v90 CitySafety Multi Target
Oma auto (1) ei "näe" mahdollisuutta väistää edellä olevaa ajoneuvoa (2) ja voi siksi jarruttaa automaattisesti aikaisemmin.
P5-Icon red circle 1Oma auto
P5-Icon red circle 2Hitaasti kulkeva/paikallaan seisova ajoneuvo

City Safety ei aloita automaattista jarrutusta niin kauan kuin kuljettaja pystyy itse välttämään törmäyksen tekemällä ohjausliikkeen.

Jos City Safety kuitenkin näkee, että väistöliike ei ole enää mahdollinen esim. viereisellä kaistalla olevan liikenteen takia, se voi auttaa kuljettajaa aloittamalla jarrutuksen automaattisesti aikaisemmin.

 Varoitus

City Safetyn kyky ennakoida tietty tilanne on vain apuväline eikä se toimi kaikissa ajotilanteissa tai liikenne-, sää- ja tieolosuhteissa.

Kuljettaja on aina vastuussa auton turvallisesta ajamisesta sekä lakien ja tieliikennemääräysten noudattamisesta.

Oliko tästä apua?