Valokatkaisimet

Ohjauspylvään vasemmanpuoleisen vivun valokatkaisimilla aktivoidaan ulkoinen valaistus. Kojelaudan säätöpyörällä säädetään valonheitinten korkeussuuntausta1 ja sisätilan valaistuksen voimakkuutta.

Kiertorengas ohjauspylvään vivussa

P5-1617 Stalk with turning ring
TilaSisältö
P5-1507 Symbol zero (light)

Huomiovalot, kun auton sähköjärjestelmä on jännitetilassa II tai kun auto on käynnissä.

Kaukovalovilkkua voidaan käyttää.

P5-1507 Symbol position light

Huomiovalot ja positiovalot, kun auton sähköjärjestelmä on jännitetilassa II tai auto on käynnissä.

Positiovalot auton ollessa pysäköitynä2.

Kaukovalovilkkua voidaan käyttää.

P5-1507 Symbol low beam

Lähivalot ja positiovalot.

Kaukovalot voidaan aktivoida.

Kaukovalovilkkua voidaan käyttää.

P5-1507 Symbol AUTO

Huomiovalot ja positiovalot päivänvalossa, kun auton sähköjärjestelmä on jännitetilassa II tai auto on käynnissä.

Lähivalot ja positiovalot heikossa päivänvalossa tai pimeässä tai kun sumuvalot edessä* ja/tai takana on aktivoitu.

Toiminto Automaattiset kaukovalot voidaan aktivoida.

Kaukovalot voidaan aktivoida, kun lähivalot palavat.

Kaukovalovilkkua voidaan käyttää.

P5-1507 Symbol AHBCAutomaattiset kaukovalot päällä/pois.

Volvo suosittelee, että asentoa P5-1707 Symbol AUTO käytetään autoa ajettaessa.

 Varoitus

Auton valaistuslaitteisto ei voi kaikissa tilanteissa päätellä, milloin päivänvalo on liian heikko tai tarpeeksi voimakas, esim. sumussa ja sateessa.

Kuljettaja on aina vastuussa siitä, että autolla ajetaan käyttäen liikenneturvallista valaistusta ja voimassa olevien liikennesääntöjen mukaisesti.

Kojelaudan säätöpyörä

P5-1507 Light control panel
  1. P5-Icon red circle 1Sisätilan valaistuksen voimakkuuden säätöpyörä
  2. P5-Icon red circle 2Valojen korkeudensäädön säätöpyörä

Autossa, jossa on LED3-valonheittimet*, on automaattinen valojen korkeudensäätö, eikä sitä siksi ole varustettu säätöpyörällä valojen korkeudensäätöä varten.

Sisätilan valaistuksen voimakkuuden säätö

Auton valaistukset syttyvät eri tavalla jännitetilasta riippuen.

Säätöpyörällä säädetään näyttövalaistuksen, säädinten valaistuksen, ympäröivän valon ja tunnelmavalaistuksen* voimakkuutta.

Valonheittimien valojen korkeudensäätö

Auton kuormitus muuttaa valonheittimien korkeussuuntausta, mikä voi johtaa vastaan tulevien ajoneuvojen häikäistymiseen. Välttäkää tätä säätämällä valojen korkeussuuntausta. Alentakaa valojen suuntausta, jos auto on raskaasti kuormattu.

Katsokaa eri kuormitustapauksia ja asetuksia varten osaa "Valonheittimien valojen korkeudensäätö".

  1. 1 Koskee halogeenivalonheittimillä varustettuja autoja.
  2. 2 Myös auton ollessa paikallaan ja käynnissä, edellyttäen, että kiertorenkaan asento siirretään tähän asentoon toisesta asennosta.
  3. * Valinnais-/lisävaruste.
  4. 3 Valodiodi (Light Emitting Diode)