Auton moottorin sammuttaminen

Auton moottori sammutetaan tunnelikonsolissa olevan käynnistyskytkimen avulla.
P5-1507-Start/switch off engine
Käynnistyskytkin tunnelikonsolissa.

Auton moottorin sammutus:

Kääntäkää käynnistyskytkin asentoon STOP ja vapauttakaa kytkin - moottori sammuu. Säädin palaa automaattisesti alkuasentoon.

Jos vaihteenvalitsin ei ole asennossa P tai jos auto rullaa:

Pitäkää säädintä STOP-asennossa, kunnes auton moottori sammuu.

Oliko tästä apua?