Pysäköintiapukamera*

Pysäköintiapukamera auttaa kuljettajaa sovittautumaan ahtaisiin tiloihin osoittamalla esteet kamerakuvalla ja grafiikalla keskinäytössä.

Katsaus

Pysäköintiapukamera on apujärjestelmä, joka esivalitusta asetuksesta riippuen joko aktivoituu automaattisesti valittaessa peruutusvaihde tai se aktivoidaan manuaalisesti keskinäytöstä.

P5-1507-PAC KameraVyAlternativ
 1. P5-Icon red circle 1Linjat - apuviivojen aktivointi/deaktivointi
 2. P5-Icon red circle 2Vetok.* – vetokoukun*1 apuviivojen aktivointi/deaktivointi
 3. P5-Icon red circle 3PAS* – pysäköintitutkan aktivointi/deaktivointi
 4. P5-Icon red circle 4CTA* – Cross Traffic Alert -toiminnon aktivointi/aktivoinnin poisto
 5. P5-Icon red circle 5Lähennä2 – zoomaus lähemmäs/kauemmas

 Varoitus

 • Pysäköintikamera on apuväline eikä se voi koskaan korvata kuljettajan vastuuta peruutettaessa.
 • Kameralla on kuolleita kohtia, joissa olevia esteitä ei havaita.
 • Varokaa auton lähellä olevia ihmisiä ja eläimiä.

Kameranäkymät

Toiminto voi näyttää yhdistetyn 360°:n näkymän ja erillisen näkymän neljälle eri kameralle: taka-, etu-, vasemman tai oikean kameranäkymän. Valitussa näkymässä on ylimpänä tieto aktiivisena olevasta kamerasta.

Kamera 360°:n näkymällä*

P5-1617-PAC 360-All camera-views
Pysäköintiavun kameroiden peittoalue suurin piirtein.

Auton neljä puolta esitetään samanaikaisesti keskinäytössä, mikä auttaa kuljettajaa havaitsemaan pienillä nopeuksilla toimittaessa, mitä auton ympärillä on.

Jokainen kameranäkymä voidaan aktivoida erikseen painamalla kuvaruudussa halutun kameran "näkökenttää" – esim. etukameran edessä/yläpuolella.

Jos autossa on myös pysäköintitutka*, etäisyys havaittuihin esteisiin näytetään erivärisillä kentillä.

Taaksepäin

P5-1507-PAC Kameraplacering BAKåt
Kamera3 taaksepäin on sijoitettu rekisterikilven yläpuolelle.

Kamera taaksepäin näyttää leveän alueen auton takana. Joissakin malleissa myös osa puskurista sekä mahdollinen vetokoukku voidaan näyttää.

Kohteet keskinäytössä voidaan kokea hieman kallistuneiksi - tämä on normaalia.

 Huomio

Näytössä esitettävä kohde voi olla lähempänä autoa kuin se näytössä vaikuttaa olevan.

Eteenpäin

P5-1507-PAC Kameraplacering FRAMåt
Etupysäköintikamera3 on asennettu säleikköön.

Etukamera voi auttaa ajettaessa näkyvyyden sivuille ollessa rajoitettu, esim. kuljettaessa aidan läpi. Se on aktiivinen nopeuden ollessa enintään 25 km/h (16 mph) – tämän jälkeen etukamera sammuu.

Jos auto ei saavuta nopeutta 50 km/h (30 mph) ja ajonopeus laskee ajonopeuden 22 km/h (14 mph) alle 60 sekunnissa etukameran sammuttua, kamera aktivoidaan uudelleen.

 Huomio

Etukameran automaattinen uudelleenaktivointi nopeutta alennettaessa edellyttää, että Automaattinen kamera peruutusvaihteella on valittu kohdassa AsetuksetMy CarPysäköintiavustin.

Sivut

P5-1507-PAC Kameraplacering ytterspegel
Sivukamerat3 on sijoitettu kumpaankin ulkotaustapeiliin.

Sivukamerat näyttävät, mitä auton kullakin sivulla on.

 1. * Valinnais-/lisävaruste.
 2. 1 Ei käytettävissä kaikilla markkina-alueilla.
 3. 2 Zoomattaessa lähemmäs apuviivat sammuvat.
 4. 3 Kuva on kaaviomainen – yksityiskohdat voivat vaihdella automallista riippuen.

Oliko tästä apua?