XC90

2017

Käyttöjarru

Käyttöjarrua käytetään auton nopeuden alentamiseen ajon aikana.

Käyttöjarrujärjestelmä

Autossa on kaksi jarrupiiriä. Jos yksi jarrupiiri vaurioituu, jarrupoljin painuu syvemmälle. Tarvitaan suurempi poljinpaine normaalin jarruvaikutuksen saamiseksi.

Jarrutehostin vahvistaa kuljettajan jarrupolkimeen kohdistamaa voimaa.

 Varoitus

Jarrutehostin toimii vain moottorin ollessa käynnissä.

Jos jalkajarrua painetaan moottorin ollessa sammutettuna, poljintuntuma on kova ja auton jarruttamiseen tarvitaan enemmän voimaa.

Hyvin mäkisellä tiestöllä tai ajettaessa raskaasti kuormattuna voidaan jarrujen rasitusta vähentää moottorijarrutuksella manuaalisessa vaihdeasennossa. Moottorijarrutusta hyödynnetään tehokkaimmin, jos käytetään samaa vaihdetta ajettaessa mäkeä alaspäin kuin ajettaessa sitä ylöspäin. Käyttäkää ajotilaa Off Road*, saadaksenne tehostetun moottorijarrutuksen ajettaessa jyrkissä alamäissä hitailla nopeuksilla.

Lukkiutumattomat jarrut

Autossa on lukkiutumattomat jarrut, Anti-lock Braking System (ABS), jotka estävät pyörien lukkiutumisen jarrutuksessa ja mahdollistavat ohjattavuuden säilymisen. Tässä yhteydessä voi jarrupolkimessa tuntua värinöitä, mikä on normaalia.

Kun moottori on käynnistetty, tehdään lyhyt automaattinen ABS-järjestelmän testi, kun kuljettaja vapauttaa jarrupolkimen. Lisäksi järjestelmän automaattinen testaus voidaan tehdä alhaisella ajonopeudella. Testauksen huomaa jarrupolkimen sykkimisestä.

Jarruttaminen märillä teillä

Ajettaessa pitkähkö aika voimakkaassa sateessa jarruttamatta voi jarruvaikutus ensimmäisen jarrutuksen yhteydessä viivästyä hieman. Tämä voi olla tilanne myös auton pesun jälkeen. Tällöin on välttämätöntä painaa jarru voimakkaammin. Pitäkää sen vuoksi suurempi etäisyys edellä olevaan liikenteeseen.

Jarruttakaa autoa kunnolla ajettuanne märillä teillä ja auton pesun jälkeen. Tällöin jarrulevyt lämpenevät, kuivuvat nopeammin ja suojataan korroosiolta. Ottakaa jarruttaessanne huomioon vallitseva liikennetilanne.

Jarruttaminen suolatuilla teillä

Ajettaessa suolatuilla teillä voi jarrulevyille ja jarrupaloille muodostua suolakerros. Tämä voi pidentää jarrutusmatkaa. Pitäkää sen vuoksi tavallista suurempi turvaväli edellä olevaan ajoneuvoon. Huolehtikaa myös:

  • Jarruttamisesta silloin tällöin mahdollisen suolakerroksen poistamiseksi. Katsokaa, etteivät muut tienkäyttäjät joudu vaaraan jarrutettaessa.
  • Painakaa jarrupoljinta varovasti, kun ajo on päättynyt ja ennen kuin seuraava matka alkaa.

Huolto

Auton pitämiseksi korkeatasoisena liikenneturvallisuuden, käyttövarmuuden ja luotettavuuden suhteen tulee noudattaa Volvon huoltovälejä, jotka on eritelty Huolto- ja takuukirjassa.

Uudet ja vaihdetut jarrupalat ja jarrulevyt antavat optimaalisen jarruvaikutuksen vasta muutamien satojen kilometrien ajon aiheuttaman "kulumisen" jälkeen. Kompensoikaa pienentynyt jarruvaikutus painamalla jarrupoljinta voimakkaammin. Volvo suosittelee, että asennetaan vain Volvoonne hyväksytyt jarrupalat.

 Tärkeää

Jarrujärjestelmän komponenttien kuluneisuus on tarkistettava säännöllisesti.

Kääntykää korjaamon puoleen saadaksenne tietoa menettelytavasta tai teettäkää tarkastus korjaamolla – suosittelemme valtuutettua Volvon teknistä palvelua.

Symbolit kuljettajan näytössä

SymboliSisältö
P5-1507 Symbol Brake red
Tarkastakaa jarrunestemäärä. Jos määrä on pieni, lisätkää jarrunestettä sekä tarkastakaa jarrunestehävikin syy.
P5-1507 Symbol ABS brake

Kiinteä valo 2 sekuntia moottorin käynnistyksen yhteydessä: Automaattinen toiminnan tarkastus.

Kiinteä valo kauemmin kuin 2 sekuntia: Vika ABS-järjestelmässä. Auton varsinainen jarrujärjestelmä toimii edelleen, mutta ilman ABS-toimintoa.

 Varoitus

Jos sekä jarruvian että ABS-vian varoitusvalot palavat samanaikaisesti, jarrujärjestelmään on voinut syntyä vika.

  • Jos tällöin jarrunestesäiliön nestetaso on normaali, ajakaa varovasti lähimpään korjaamoon jarrujärjestelmän tarkastusta varten - suosittelemme Volvon teknistä palvelua.
  • Jos jarrunesteen pinta on jarrunestesäiliön MIN-tason alapuolella, autolla ei saa enää ajaa lisäämättä jarrunestettä. Jarrunesteen vähenemisen syy täytyy tutkia.
  1. * Valinnais-/lisävaruste.

Oliko tästä apua?