Käynnistys/pysäytys-toiminnon käyttö

Start/Stop-toiminto sammuttaa moottorin tilapäisesti auton seistessä ja käynnistää sen sitten automaattisesti uudelleen, kun matka jatkuu.

Start/Stop-toiminto on käytettävissä, kun moottori käynnistetään ja se voidaan aktivoida, kun tietyt edellytykset ovat täyttyneet. Kuljettajan näytössä näytetään, onko toiminto käytettävissä, aktiivinen vai ei käytettävissä, ks. alla oleva otsikko "Symbolit kuljettajan näytössä".

Kaikki auton tavanmukaiset järjestelmät, kuten valaistus, radio jne., toimivat normaalisti myös moottorin ollessa pysäytettynä automaattisesti. Tietyn varustuksen toimintaa voidaan kuitenkin rajoittaa tilapäisesti, esim. ilmastointilaitteen puhaltimen nopeutta tai äänentoistolaitteiston erittäin suurta äänenvoimakkuutta.

Automaattinen pysäytys

Jotta moottori pysähtyy automaattisesti, on voimassa seuraavaa:

 • Pysäyttäkää auto käyttöjarrulla ja pitäkää sitten jalka edelleen jarrupolkimella - moottori sammuu.

Ajotilassa Eco tai Comfort1 voi moottori sammua automaattisesti ennen kuin auto pysähtyy kokonaan.

Toiminnon Mukaut. tasanopeus tai Pilot Assist ollessa aktivoituna moottori sammuu automaattisesti noin kolmen sekunnin kuluttua.

Katsokaa myös osa "Käynnistys/pysäytys-toiminnon ehdot".

Automaattinen käynnistys

Jotta moottori käynnistyy automaattisesti, on voimassa seuraavaa:

 • Vapauttaa jarrupoljin - moottori käynnistyy automaattisesti ja ajo voi jatkua. Ylämäessä tulee mukaan mäkilähtöavustin (HSA), joka estää auton rullaamisen taaksepäin.
 • Kun toiminto Paikallaanpitoavustin on aktivoitu, viivytetään automaattista käynnistystä, kunnes kaasupoljinta painetaan.
 • Kun toiminto Mukaut. tasanopeus tai Pilot Assist on aktivoitu, moottori käynnistyy automaattisesti, kun kaasupoljinta painetaan, tai kun ohjauspyörän vasemmanpuoleisen painikesarjan P5-1507-Symbol 5x3,5-CC rattknapp Återuppta hastighet-painiketta painetaan.
 • Säilyttäkää paine jarrupolkimella ja painakaa kaasupoljinta - moottori käynnistyy automaattisesti.
 • Alamäessä: Vähentäkää painetta käyttöjarrulla hieman, jolloin auto alkaa rullata - moottori käynnistyy automaattisesti pienen nopeudenlisäyksen jälkeen.

Symbolit kuljettajan näytössä

12-tuumaisella kuljettajan näytöllä

 • Teksti READY esitetään kierroslukumittarissa, kun toiminto on käytettävissä.
 • Kierroslukumittarin osoitin osoittaa READY, kun toiminto on aktiivinen ja moottori on pysäytetty automaattisesti.
 • Teksti READY on harmaasävyinen, kun toiminto ei ole käytettävissä.
 • Mitään tekstiä ei näytetä, kun toiminto on suljettu.
P5-1507-StartStop READY symbol in gauge
Toiminto on aktiivinen ja moottori on pysäytetty automaattisesti.

8-tuumaisella kuljettajan näytöllä

Symboli näytetään nopeusmittarin alareunassa.

SymboliSisältö
P5-1507 Symbol Stop/Start inactive
Valkoinen symboli: Toiminto on käytettävissä.
P5-1507 Symbol Stop/Start active
Beige symboli: Toiminto on aktiivinen ja moottori on pysäytetty automaattisesti.
P5-1507 Symbol Stop/Start not available
Toiminto ei ole käytettävissä, ehdot eivät täyty.
Mitään symbolia ei näytetä, kun toiminto on suljettu.

Toiminnon sulkeminen

Tietyissä tilanteissa voi olla suotavaa sulkea toiminto tilapäisesti.

P5-1507-icon start stop

Sulkekaa keskinäytön toimintonäkymässä olevalla toimintopainikkeella Start/Stop. Toiminnon ollessa kytketty pois painikkeen merkkivalo on sammuksissa.

Toiminto on kytketty pois, kunnes

 • se aktivoidaan uudelleen
 • ajotilaksi vaihdetaan Eco tai Comfort
 • auto käynnistetään seuraavan kerran.
 1. 1 Normaali käynnistystila.

Oliko tästä apua?