Esteen ilmaiseminen City Safety™ -järjestelmällä

City Safety -toiminnon havaitsemat esteet ovat autoja, pyöräilijöitä, suurikokoisia eläimiä ja jalankulkijoita.

Ajoneuvo

City Safety havaitsee useimmat ajoneuvot, jotka seisovat paikallaan tai liikkuvat samaan suuntaan kuin oma auto, ja autot, jotka on selostettu osassa "City Safety risteävässä liikenteessä".

Jotta City Safety voisi havaita ajoneuvon pimeällä, täytyy sen etu- ja takavalaisinten toimia ja valaista selvästi.

Polkupyöräilijä

P5-1507-CitySafety Cykel
Optimaaliset esimerkit siitä, mitä City Safety tulkitsee polkupyöräilijäksi - selväpiirteisillä kehon ja polkupyörän ääriviivoilla.

Järjestelmän optimaalinen toiminta edellyttää, että polkupyöräilijän tunnistava toiminto saa mahdollisimman yksikäsitteisiä tietoja kehon ja polkupyörän hahmosta - tämä edellyttää mahdollisuutta erottaa polkupyörä, pää, kädet, olkapäät, jalat, ylä- ja alavartalo yhdessä ihmismäisesti normaalin liikekaavion kanssa.

Jos suuria osia polkupyöräilijän kehosta tai polkupyörästä ei ole toiminnon kameran näkyvissä, järjestelmä ei voi havaita polkupyöräilijää.

Jotta toiminto voi havaita polkupyöräilijän, tämän pitää olla aikuinen ja istua aikuiselle tarkoitetun polkupyörän päällä.

 Varoitus

City Safety on apuväline, eikä se kykene havaitsemaan kaikkia pyöräilijöitä kaikissa tilanteissa ja se ei esim. pysty näkemään:

 • osittain piilossa olevia pyöräilijöitä.
 • polkupyöräilijöitä vaatteissa, jotka peittävät kehon ääriviivat.
 • pyöräilijöitä, joilla on kuormana suurehkoja esineitä.

Kuljettaja on aina vastuussa auton moitteettomasta ajamisesta ja turvaetäisyyden sovittamisesta nopeuden mukaan.

Jalankulkija

P5-1507-CitySafety Fotgängare
Optimaalisia esimerkkejä siitä, mitä järjestelmä pitää jalankulkijoina, joilla on selvä kehon hahmo.

Järjestelmän optimaalinen toiminta edellyttää, että jalankulkijoita tunnistava toiminto saa mahdollisimman yksikäsitteisiä tietoja kehon hahmosta - tämä edellyttää mahdollisuutta erottaa pää, kädet, olkapäät, jalat, ylä- ja alavartalo yhdessä ihmismäisesti normaalin liikekaavion kanssa.

Jalankulkijoiden havaitsemiseksi täytyy suhteessa taustaan olla kontrasti, joka voi riippua vaatetuksesta, taustasta, sääolosuhteista jne. Kontrastin ollessa heikko voidaan jalankulkija havaita joko myöhään tai ei ollenkaan, mikä voi tarkoittaa myöhässä tulevia tai kokonaan pois jääviä varoituksia ja jarrutustoimenpiteitä.

City Safety voi havaita jalankulkijat pimeässäkin, jos auton valonheittimet valaisevat heitä.

 Varoitus

City Safety on apuväline, eikä se kykene havaitsemaan kaikkia jalankulkijoita kaikissa tilanteissa ja se ei esim. pysty näkemään:

 • osittain peitossa olevia jalankulkijoita, kehon ääriviivat peittäviä vaatteita käyttäviä henkilöitä tai jalankulkijoita, jotka ovat lyhyempiä kuin 80 cm.
 • jalankulkijaa, jos kontrasti jalankulkijan taustaan on huono – varoitus ja jarrutus voivat tällöin tapahtua liian myöhään tai jäädä kokonaan pois.
 • jalankulkijoita, jotka kantavat suurehkoja esineitä.

Kuljettaja on aina vastuussa auton moitteettomasta ajamisesta ja turvaetäisyyden sovittamisesta nopeuden mukaan.

Suurikokoiset eläimet

P5-1617-s+v90 CitySafety Animal
Hyviä esimerkkejä siitä, mitkä City Safety tulkitsee suurikokoisiksi eläimiksi: paikallaan seisovat tai hitaasti kävelevät hahmot, joiden kehon ääriviivat erottuvat selvästi.

Jotta järjestelmä toimii optimaalisesti, suurikokoisen eläimen (esim. hirven ja hevosen) havaitsevan järjestelmätoiminnon on saatava mahdollisimman yksiselitteistä tietoa kehon ääriviivoista – tämä edellyttää mahdollisuutta erottaa eläin suoraan sivulta ja sitä, että eläin liikkuu sille ominaisella tavalla.

Jos toiminnon kamera ei näe eläimen kehon kaikkia osia, järjestelmä ei pysty havaitsemaan eläintä.

City Safety voi havaita suurikokoiset eläimet pimeässäkin, jos auton valonheittimet valaisevat niitä.

 Varoitus

City Safety on apuväline, eikä se kykene havaitsemaan kaikkia suurikokoisia eläimiä kaikissa tilanteissa ja se ei esim. pysty näkemään:

 • osittain piilossa olevia suurikokoisia eläimiä.
 • suoraan edestä- tai takaapäin nähtyjä suurikokoisia eläimiä.
 • juoksevia tai nopeasti liikkuvia suurikokoisia eläimiä.
 • suurikokoista eläintä, jos kontrasti eläimen taustaan on huono – varoitus ja jarrutus voivat tällöin tapahtua liian myöhään tai jäädä kokonaan pois.
 • pienempiä eläimiä, esim. koiria ja kissoja.

Kuljettaja on aina vastuussa auton moitteettomasta ajamisesta ja turvaetäisyyden sovittamisesta nopeuden mukaan.

Related documents

Oliko tästä apua?