Nopeudensäätimen aktivointi ja käynnistys

Nopeudensäätimen toiminto (Cruise Control – CC) on ensin valittava ja aktivoitava, jotta nopeutta voidaan säädellä.
P5-1507-CC rattknappar-2
HUOM! Kuva on kaaviomainen – yksityiskohdat voivat vaihdella automallista riippuen.

Nopeudensäätimen aktivointi

Painakaa ◀ (1) tai ▶ (3) selataksenne esiin symbolin/toiminnon P5-1507-Symbol_acc (4).
Symboli näytetään ja nopeudensäädin voidaan aktivoida.

Nopeudensäätimen käynnistäminen

Jotta Nopeudensäädin voisi käynnistyä valmiustilasta, pitää ko. nopeuden olla 30 km/h (20 mph) tai suurempi. Pienin mahdollinen tallennettava ajonopeus on 30 km/h (20 mph).

Kun symboli/toiminto P5-1507-Symbol_acc esitetään - painakaa ohjauspyörän painiketta P5-1507-Symbol 5x3,5-CC rattknapp Centrum-V (2).
Nopeudensäädin käynnistyy ja ko. nopeus tallentuu nopeudeksi.

 Huomio

Vakionopeussäädintä ei voi kytkeä toimintaan, jos nopeus on alle 30 km/h (20 mph).

Oliko tästä apua?