XC90

2017

Toimintonäkymä painikkeineen auton toimintoja varten

Toimintonäkymässä, yhdessä keskinäytön perusnäkymässä, ovat kaikki painikkeet auton toimintoja varten. Navigoikaa toimintonäkymään kotinäkymästä pyyhkäisemällä vasemmalta oikealle näytön yli1.

Painikkeiden eri tyypit

Auton toimintoja varten on kolme eri painiketyyppiä, ks. seuraavaa:

Painikkeen tyyppiOminaisuusVaikuttaa auton toimintoon
Toimintopainikkeet

Niillä on päällä/pois -asennot.

Kun toiminnon ollessa käynnissä palaa LED-ilmaisin painikkeen kuvakkeen vasemmalla puolella. Painakaa painiketta toiminnon aktivoimiseksi/deaktivoimiseksi.

Useimmat painikkeet toimintonäkymässä ovat toimintopainikkeita.
Liipaisupainikkeet

Niillä ei ole päällä/pois -asentoja.

Painettaessa liipaisupainiketta avataan ikkuna toimintoa varten. Se voi esimerkiksi olla ikkuna istuimen asennon muuttamista varten.

  • Kamera
  • Niskatuen taitto
  • Toiminnot istuimen kääntämiseksi
  • Heij. mittaristonäytön säädöt
Pysäköintipainikkeet

Niillä on päällä-, pois- ja skannausasennot.

Muistuttavat toimintopainikkeita, mutta niillä on ylimääräinen asento pysäköintiskannausta varten.

  • Pysäköi
  • Poistu pysäköinnistä

Painikkeiden eri asennot

P5-1507-Function button on

Kun LED-ilmaisin palaa vihreänä toiminto- tai pysäköintipainikkeessa, toiminto on aktivoitu. Kun toiminto aktivoituu, esitetään tiettyjen toimintojen osalta lisäteksti siitä, mitä toiminto sisältää. Tekstiä näytetään noin muutamia sekunteja ja sen jälkeen näytetään painike LED-ilmaisimen palaessa.

Lane Keeping Aid -toiminnon osalta esimerkiksi näytetään teksti Toimii vain tietyissä nopeuksissa, kun painiketta painetaan.

Painakaa painiketta lyhyesti kerran toiminnon aktivoimiseksi/deaktivoimiseksi.

P5-1507-Function button off

Toiminto on deaktivoitu, kun LED-ilmaisin on sammuksissa.

P5-1507-Function button error

Kuin varoituskolmio esitetään painikkeen oikeanpuoleisessa osassa, jokin ei toimi niin kuin on ajateltu.

  1. 1 Koskee vasemmalta ohjattavaa autoa. Oikealta ohjattava auto - pyyhkäiskää vastakkaiseen suuntaan.

Oliko tästä apua?