Etäisyysvaroitus*

Toiminto Etäisyysvaroitus (Distance Alert) varoittaa kuljettajaa, jos aikaetäisyys edellä olevaan ajoneuvoon tulee liian lyhyeksi.

Etäisyysvaroitus on aktiivinen nopeuksissa yli 30 km/h (20 mph) ja se reagoi vain edessä oleviin ajoneuvoihin, jotka kulkevat samaan suuntaan. Vastaan tulevista, hitaasti kulkevista tai paikallaan seisovista ajoneuvoista ei anneta etäisyystietoja.

P5-1546-DA Avståndsvarning Princip
Etäisyysvaroituksen varoitusvalo tuulilasilla1.

Varoitusvalo näkyy tuulilasilla ja palaa jatkuvasti, jos aikaetäisyys edellä olevaan ajoneuvoon on asetettua arvoa lyhyempi.

 Huomio

Tuulilasilla olevaa tietoa voi olla vaikea havaita, jos auringonpaiste on voimakas ja käytetään aurinkolaseja.

 Huomio

Etäisyysvaroitin on poistettu toiminnasta, kun sopeutuva vakionopeussäädin on aktivoituna.

 Varoitus

Etäisyysvaroitus reagoi vain, jos etäisyys edessä olevaan ajoneuvoon on lyhyempi kuin esiasetettu arvo - oman auton nopeuteen ei vaikuteta.

Head-up-näyttö*

P5-1646-S+V90-Avståndsvarning i HUD
Etäisyysvaroituksen symboli tuulilasilla1.

Jos autossa on head-up-näyttö, tuulilasilla näytetään symboli niin kauan kuin ajallinen etäisyys edellä kulkevaan ajoneuvoon on asetettua arvoa lyhyempi. Tämä edellyttää kuitenkin sitä, että toiminto Näytä kulj. tuki tuulilasinäyttö on aktivoitu auton valikkojärjestelmän asetuksissa, ks. otsikon "Head-up-näyttö" kohdalta, miten tämä tehdään.

 Huomio

Tuulilasilla olevaa tietoa voi olla vaikea havaita, jos auringonpaiste on voimakas ja käytetään aurinkolaseja.
  1. * Valinnais-/lisävaruste.
  2. 1 HUOM! Kuva on kaaviomainen – yksityiskohdat voivat vaihdella automallista riippuen.

Oliko tästä apua?