TV:n käyttäminen*1

TV:n kytkeminen päälle

Avatkaa sovellus TV sovellusnäkymästä.
Valitkaa kanava.

TV-kanavien muuttaminen tai hakeminen

TV hakee automaattisesti kanavat, joiden vastaanotto on paras.

Näkyvien kanavien luettelon muuttaminen

Painakaa painiketta Kirjasto
Valitkaa toisto vaihtoehdoista TV-kanavat, Suosikit tai Lajityypit.
Valitkaa haluamanne kanava.

Valitun luettelon kanavien muuttaminen

Painakaa <> keskinäytön alla tai ohjauspyörän painikesarjassa.
Siirto tapahtuu yhdellä portaalla valitussa soittoluettelossa

Myös vaihto voi tapahtua keskinäytön kautta.

Suosikit

TV-kanava voidaan tallentaa Suosikki-valinnaksi:
Painakaa P5–1507–Phone-Favorite star kanavan lisäämiseksi suosikkiluetteloon tai poistamiseksi siitä.

TV-opas

Käytettävissä on ohjelmaopas, jossa on tietoa TV-ohjelmista 48 tuntia eteenpäin.
Näyttäkää tietoa TV-ohjelmasta painamalla Opas.

 Huomio

Jos auto siirretään maan sisällä esimerkiksi kaupungista toiseen, Suosikit eivät ole välttämättä käytettävissä, koska taajuudet ovat voineet muuttua.

TV-kuvan formaatin muuttaminen

Painamalla Kuvaformaatti voidaan valita, missä formaatissa TV-kuva näytetään.

  1. Auto – TV-kuva näytetään siinä kuvaformaatissa, jossa se lähetetään.
  2. Autom. täyttö – TV-kuva maksimoidaan rajaamatta kuvaa.

TV-asetukset

Tietyt asetukset voidaan tehdä sekä päänäkymässä että katsottaessa TV:tä kokonäytön tilassa.

Videosoitin kokonäytön tilassa tai avaamalla päänäkymä ja painamalla AsetuksetMediaTV voidaan säätää seuraavia:

  • Tekstityksen ensisijainen oletuskieli
  • Äänen ensisijainen oletuskieli

 Huomio

Järjestelmä voi näyttää TV-lähetyksiä vain maissa, joiden lähetykset on pakattu MPEG-2- tai MPEG-4-muotoon ja joissa noudatetaan DVB-T/T2-standardia. Järjestelmä ei tue analogisia lähetyksiä.
  1. * Valinnais-/lisävaruste.
  2. 1 Koskee tiettyjä markkina-alueita.