Salpalukitustila*

Salpalukitustila tarkoittaa, että kaikki avauskahvat kytketään mekaanisesti vapaiksi, mikä tekee oven avaamisen sisäpuolelta mahdottomaksi.

Salpalukitustila aktivoidaan etäavaimella ja avaimettomalla lukituksella (Passive Entry)*. Salpalukitustila alkaa noin 10 sekunnin viiveellä ovien lukitsemisen jälkeen.

 Huomio

Jos ovi avataan viiveaikana, jakso keskeytyy ja hälytyksen aktivointi poistuu.

Auton lukitus voidaan avata vain etäavaimella, avaimettomalla lukituksen avauksella tai Volvo On Call* -sovelluksella (katsokaa osaa Volvo On Call* -sovellus"), kun salpalukitustila on aktivoitu.

Vasemman etuoven lukitus voidaan avata myös irrotettavalla avainliuskalla. Jos auton lukitus avataan irrotettavalla avainliuskalla, hälytin* laukeaa. Ks. osaa "Hälytin" hälytyksen poiskytkemiseksi.

 Varoitus

Älkää jättäkö ketään autoon poistamatta ensin toiminnon Salpalukitustila aktivointia, ettei kukaan ole vaarassa tulla lukituksi autoon.

Salpalukitustilan väliaikainen poiskytkeminen

Jos joku haluaa jäädä autoon ja ovet pitää lukita ulkopuolelta, voidaan salpalukitustila tilapäisesti sulkea toiminnolla Alennettu suoja.

P5-1646-x90-function button reduced guard

Painakaa painiketta Alennettu suoja keskinäytön toimintonäkymässä.

Hälytystason rajoittaminen voidaan valita myös keskinäytön päänäkymässä.
Painakaa AsetuksetMy CarLukitus ja valitkaa Alennettu suoja.

Keskinäytössä näytetään tämän jälkeen Alennettu suoja ja salpalukitustila poistetaan väliaikaisesti toiminnasta auton seuraavan lukitsemisen yhteydessä.

Tavallisessa lukituksessa sähköliitännät deaktivoidaan heti, mutta salpalukitustilan ollessa tilapäisesti deaktivoituna, ne ovat aktivoituina enintään 10 minuuttia lukitsemisen jälkeen.

Jos auton lukitus avataan ja se lukitaan uudelleen, on salpalukitustila deaktivoitava tilapäisesti uudelleen. Huomatkaa, että hälyttimen liike- ja kallistustunnistimet* suljetaan samalla.

Moottorin seuraavan käynnistyksen yhteydessä järjestelmä nollataan.

 Huomio

  • Huomatkaa, että hälytin aktivoituu, kun auto lukitaan.
  • Jos jokin ovista avataan sisäpuolelta, hälytys laukeaa.
  1. * Valinnais-/lisävaruste.