Nopeudensäätimen sulkeminen

Nopeudensäädin (Cruise Control - CC) voidaan sulkea.
P5-1507-CC rattknappar-2
Toiminnon painikkeet ja symbolit.
Painakaa ohjauspyörän painiketta P5-1507-Symbol 5x3,5-CC rattknapp Centrum-V (2).
Nopeudensäädin jatkaa valmiustilassa.
Painakaa ohjauspyörän painiketta ◀ (1) tai ▶ (3) vaihtaaksenne toiseen toimintoon.
Kuljettajan näytön symboli ja nopeudensäätimen (4) merkintä sammuvat – tällöin asetettu/tallennettu nopeus poistetaan.
Painakaa ohjauspyörän painiketta P5-1507-Symbol 5x3,5-CC rattknapp Centrum-V (2) uudelleen.
Jokin toinen toiminto aktivoidaan.

Jos autossa on mukautuva nopeudensäädin*, voidaan vaihtaa nopeudensäätimestä toiseen, ks. otsikko "Vaihtaminen nopeudensäädinten CC ja ACC välillä".

  1. * Valinnais-/lisävaruste.

Oliko tästä apua?