Pysäköintiapukameran* rajoitukset

Toiminnon Pysäköintiapukamera toiminnallisuus voi olla tietyissä tilanteissa rajoittunut.

Pysäköintiapukamera ei voi nähdä kaikkia kohteita kaikissa yhteyksissä - kuljettajan tulee olla tietoinen seuraavista rajoituksista.

 Huomio

Polkupyöräkannattimet tai muut taakse asennetut lisävarusteet voivat peittää kameran näkyvyyden.

Sokeat sektorit

Olkaa tarkkaavainen, vaikka vain suhteellisen pieni osa kuvasta näyttäisi olevan peitettynä, se voi tarkoittaa sitä, että melko suuri alue on peitossa ja esteet voivat siksi jäädä havaitsematta, kunnes auto n jo liian lähellä estettä.

P5-1617-PAC 360-All camera-views
Kameroiden näkökenttien välillä on "sokeita" sektoreita.

360° näkymässä voi este/kohde "kadota" yksittäisten kameroiden välisissä liittymissä.

Viallinen kamera

P5-1617-PAC 360-camera out of order

Jos kamerasektori on musta ja sisältää tämän symbolin, kamera ei toimi. Seuraavassa kuvassa on esimerkki.

P5-1617-PAC 360-view w defect camera
Auton vasen kamera ei toimi.

Musta kamerasektori

Musta kamerasektori näytetään myös seuraavissa tapauksissa, mutta tällöin ilman viallisen kameran symbolia:

  • avoin ovi
  • avoin takaluukku
  • autoa vasten käännetty ulkopeili.

Valaistusolosuhteet

Kamerakuvaa säädetään automaattisesti vallitsevien valaistusolosuhteiden mukaan. Kuva voi siksi vaihdella hieman valonvoimakkuuden ja laadun suhteen. Huonot valaistusolosuhteet voivat heikentää kuvanlaatua.

Huolto

Puhdistakaa kameroiden linssit säännöllisesti haalealla vedellä ja autoshampoolla – varovasti, ettei linssi naarmuunnu.

 Huomio

Mahdollisimman hyvän toiminnan saamiseksi pitäkää kameran linssi puhtaana liasta, lumesta ja jäästä. Tämä on erityisen tärkeää huonoissa valaistusolosuhteissa.
  1. * Valinnais-/lisävaruste.

Oliko tästä apua?