XC90

2017

Keskinäytön puhdistus

Lika, tahrat ja rasva sormista voivat vaikuttaa keskinäytön suorituskykyyn ja luettavuuteen. Puhdistakaa näyttö säännöllisesti mikrokuituliinalla.
P5-1507-Touch screen-button
Keskinäytön kotipainike.
Sulkekaa keskinäyttö painamalla kotipainiketta pitkään.
Pyyhkikää näyttö puhtaaksi mukana tulevalla mikrokuituliinalla tai käyttäkää muuta, vastaavan laatuista mikrokuituliinaa. Näyttö pitää pyyhkiä puhtaalla ja kuivalla mikrokuituliinalla pienin, pyörittävin liikkein. Kostuttakaa mikrokuituliina tarvittaessa kevyesti puhtaalla vedellä.
Aktivoikaa näyttö painamalla kotipainiketta lyhyesti.

 Tärkeää

Mikrokuituliinan pitää olla puhdas hiekasta ja liasta, kun keskinäyttöä puhdistetaan.

 Tärkeää

Keskinäyttöä puhdistettaessa siihen saa kohdistaa vain lievää painetta. Kova paine voi vaurioittaa näyttöä.

 Tärkeää

Älkää suihkuttako mitään nestettä tai syövyttäviä kemikaaleja suoraan keskinäytölle. Älkää käyttäkö ikkunanpuhdistusaineita, muita puhdistusaineita, sumutteita, liuottimia, alkoholeja, ammoniakkia tai hioma-aineita sisältäviä puhdistusaineita.

Älkää koskaan käyttäkö hiovia riepuja, paperipyyhkeitä tai silkkipaperia, nämä voivat naarmuttaa keskinäyttöä.

Oliko tästä apua?