Tekstiviestien käsittely

Viestien hallinta autossa Bluetooth-yhdistettyä puhelinta käytettäessä.

Tietyissä puhelimissa pitää viestitoiminto aktivoida ja etteivät kaikki matkapuhelimet ole täysin yhteensopivia eivätkä voi näyttää yhteystietoja ja viestejä autossa. Yhteensopivuus, katsokaa support.volvocars.com.

Tekstiviestin lukeminen keskinäytöstä

P5–1507–Phone-messages
P5–1507–App-Messages
Painakaa sovellusnäkymässä Viestit avataksenne.
Saadaksenne viestin luetuksi painakaa Lue ääneen, vaihtoehtoisesti painakaa viestiä, joka halutaan saada luetuksi.

Uuden tekstiviestin lukeminen kuljettajan näytöstä

Tekstiviesti esitetään vain kuljettajan näytössä, jos se on valittu, katsokaa osa "Tekstiviestin asetukset".
Jotta viesti saadaan luettuna - valitkaa Lue ääneen ohjauspyörän painikesarjalla.

Tekstiviestin lähettäminen

P5–1507–App-Messages
Painakaa sovellusnäkymässä Viestit avataksenne.
  • Vastaaminen viestiin - painakaa yhteystietoa, jonka viestiin vastataan, ja painakaa sitten Vastaa.
  • Uuden viestin luominen - painakaa Luo uusi+. Valitkaa yhteystieto tai syöttäkää numero.
Kirjoittakaa viesti.
Painakaa painiketta Lähetä.

Viesti-ilmoitus

Ilmoitusasetukset, katsokaa osa "Tekstiviestin asetukset".

Oliko tästä apua?