Etäisyysvaroituksen* aktivointi/deaktivointi ja aikaetäisyyden asettaminen

Toiminto Etäisyysvaroitus (Distance Alert) voidaan aktivoida/deaktivoida ja siihen voidaan asettaa erilaisia aikaetäisyyksiä.

Etäisyysvaroituksen aktivointi/deaktivointi

P5-1507-DA Symbol Krockvarning

Toiminto aktivoidaan/deaktivoidaan keskinäytön toimintonäkymässä.

Painakaa painiketta Distance Alert toimintonäkymässä.
Etäisyysvaroitus aktivoidaan/deaktivoidaan, painike näyttää vihreän/harmaan osoituksen.

Etäisyysvaroituksen aikaetäisyyden asettaminen

P5-1519-xc90H-Symbol DA

Edellä olevaan ajoneuvoon voidaan valita eri aikavälejä ja tämä esitetään kuljettajan näytössä 1-5 vaakaviivana - mitä useampi viiva, sitä pidempi aikaetäisyys. Yksi viiva vastaa noin 1 sekuntia edessä olevaan ajoneuvoon, 5 viivaa vastaa noin 3 sekuntia.

Sama symboli esitetään myös toiminnon Mukautuva nopeudensäädin ollessa aktivoituna.

P5-1507-ACC avstånd
Aikaetäisyyden säädin.
  1. P5-Icon red circle 1Aikaetäisyyden vähentäminen
  2. P5-Icon red circle 2Aikaetäisyyden lisääminen
  3. P5-Icon red circle 3Etäisyysosoitus
Painakaa ohjauspyörän painiketta (1) tai (2) aikaetäisyyden pienentämiseksi tai suurentamiseksi.
Etäisyysosoitus (3) näyttää ko. aikaetäisyyden.

 Huomio

Mitä suurempi nopeus, sitä pitemmäksi tulee etäisyys metreinä annetulla aikaetäisyydellä.

Asetettua aikaetäisyyttä käyttää myös toiminto Sopeutuva nopeussäädin.

Käyttäkää vain paikallisten liikennesääntöjen sallimaa aikaetäisyyttä.

  1. * Valinnais-/lisävaruste.

Oliko tästä apua?