Asetusten nollaus asetusnäkymässä

On mahdollista palauttaa asetusnäkymässä kaikki muutetut asetukset vakioarvoiksi yhdellä kertaa.

Palautuksen tyypit

Asetusnäkymän asetuksille on kolme eri tyyppistä palautusta:
  • Tehdasasetusten palautus - puhdistaa kaiken datan ja median sekä palautta kaikki asetukset vakioarvoihin.
  • Nollaa ajoneuvon asetukset - palauttaa globaaliset asetukset vakioarvoihin.
  • Nollaa omat asetukset - puhdistaa henkilökohtaisen datan sekä palauttaa henkilökohtaiset asetukset vakioarvoihin.

Asetusten palauttaminen

 Huomio

Kaikkien nollaus on mahdollinen vain, kun auto seisoo paikallaan.
Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
Painakaa painiketta JärjestelmäKaikkien nollaus.
Valitkaa haluamanne palautustyyppi.
Ponnahdusikkuna tulee näkyviin.

Vahvistakaa palautus painamalla OK.

Valinnalle Nollaa omat asetukset vahvistetaan palautus painamalla Nollaa aktiiviselle profiilille tai Nollaa kaikille profiileille.

Valitut asetukset palautetaan.

Oliko tästä apua?