XC90

2017

Mukautuvan nopeudensäätimen* aikaetäisyyden asettaminen

Mukautuva nopeudensäädin (Adaptive Cruise Control - ACC) voidaan asettaa useille eri aikaetäisyyksille.
P5-1519-xc90H-Symbol DA

Edellä olevaan ajoneuvoon voidaan valita eri aikavälejä ja tämä esitetään kuljettajan näytössä 1-5 vaakaviivana - mitä useampi viiva, sitä pidempi aikaetäisyys. Yksi viiva vastaa noin 1 sekuntia edessä olevaan ajoneuvoon, 5 viivaa vastaa noin 3 sekuntia.

Sama symboli esitetään myös, kun toiminto Etäisyysvaroitin on aktivoitu

 Huomio

Kun symboli kuljettajan näytössä esittää kaksi autoa, ACC seuraa edessä olevaa autoa esivalitulla aikaetäisyydellä.

Kun esitetään vain yksi auto, ei edessä ole ajoneuvoa kohtuullisella etäisyydellä.

P5-1519-xc90H-ACC avstånd
Aikaetäisyyden säädin.
  1. P5-Icon red circle 1Aikaetäisyyden vähentäminen
  2. P5-Icon red circle 2Aikaetäisyyden lisääminen
  3. P5-Icon red circle 3Etäisyysosoitus
Painakaa ohjauspyörän painiketta (1) tai (2) aikaetäisyyden pienentämiseksi tai suurentamiseksi.
Etäisyysosoitus (3) näyttää ko. aikaetäisyyden.

Voidakseen seurata edellä ajavaa autoa pehmeällä ja miellyttävällä tavalla mukautuva nopeudensäädin sallii aikavälin vaihdella selvästi tietyissä paikoissa. Pienellä nopeudella, kun etäisyydet tulevat lyhyiksi, mukautuva nopeudensäädin lisää aikaväliä hieman.

Huomatkaa, että pienet aikaetäisyydet antavat kuljettajalle lyhyen ajan reagoida ja toimia, jos tapahtuu jotain odottamatonta.

 Huomio

Käyttäkää vain paikallisten liikennesääntöjen sallimaa aikaetäisyyttä.

Jos mukautuva nopeudensäädin ei aktivoinnin yhteydessä tunnu vaikuttavan, syynä voi olla, että aikaetäisyys edessä olevaan ajoneuvoon estää nopeuden lisäämisen.

Mitä suurempi nopeus, sitä pitemmäksi tulee etäisyys metreinä annetulla aikaetäisyydellä.

  1. * Valinnais-/lisävaruste.

Oliko tästä apua?