Puheääniohjaus1

Puheohjausjärjestelmä antaa kuljettajalle mahdollisuuden puheohjata tiettyjä mediasoittimen toimintoja, Bluetooth-yhdistettyä puhelinta, ilmastointijärjestelmää ja Volvon navigointijärjestelmää*.

Puhekäskyt antavat mukavuutta ja auttavat kuljettajaa olemaan häiriintymättä ja sen sijaan keskittymään ajamiseen sekä suuntaamaan tarkkaavaisuutensa tiehen ja liikennetilanteeseen.

 Varoitus

Kuljettaja on aina täysin vastuussa auton kuljettamisesta turvallisella tavalla ja kaikkien asiaankuuluvien liikennesääntöjen noudattamisesta.
P5–1507–Speech-overview
Puheohjausjärjestelmän mikrofoni

Puheohjaus tapahtuu vuoropuheluna käyttäjän lausumine käskyineen ja järjestelmän antamine sanallisine vastauksineen. Puheohjausjärjestelmä käyttää samaa mikrofonia kuin Bluetooth-handsfree-järjestelmä ja puheohjausjärjestelmän vastaus kuuluu auton kaiuttimista. Tietyissä tapauksissa esitetään myös tekstiviesti kuljettajan näytössä. Toimintoja ohjataan ohjauspyörän oikeanpuoleisella painikesarjalla ja asetukset tehdään keskinäytön kautta.

Järjestelmäpäivitys

Puheohjausjärjestelmää parannellaan jatkuvasti. Hakekaa päivitykset parhaan mahdollisuuden toimivuuden varmistamiseksi, katsokaa support.volvocars.com.

  1. 1 Koskee tiettyjä markkina-alueita.
  2. * Valinnais-/lisävaruste.

Oliko tästä apua?