XC90

2017

Kohteen vaihto ja automaattinen jarrutus Pilot Assist* -toiminnolla

Pilot Assist -toiminnolla on automaattivaihteiston yhteydessä tietyillä nopeuksilla kohteen vaihto- ja jarrutustoiminto.

Kohteen vaihto

P5-1507-ACC RadarSensorTargetChange
Jos edessä olevan kohdeajoneuvon nopeasti kääntyy, voi edessä olla seisova liikenne.

Kun Pilot Assist seuraa toista ajoneuvoa nopeuksilla alle 30 km/h (20 mph) ja vaihtaa kohteen liikkuvasta paikallaan olevaan ajoneuvoon, Pilot Assist jarruttaa seisovan ajoneuvon vuoksi.

 Varoitus

Kun Pilot Assist seuraa toista ajoneuvoa yli n. 30 km:n/h (20 mph) nopeuksilla ja vaihtaa kohdetta liikkuvasta paikallaan olevaan ajoneuvoon, Pilot Assist jättää paikallaan olevan ajoneuvon huomiotta ja vaihtaa sen sijaan tallennettuun nopeuteen.

 • Kuljettajan täytyy tällöin puuttua ajoon ja jarruttaa.

Automaattinen valmiustila kohteen vaihtuessa

Pilot Assist kytketään pois ja asetetaan valmiustilaan:
 • kun nopeus alittaa 5 km/h (3 mph) ja Pilot Assist on epävarma siitä, onko kohde paikallaan oleva ajoneuvo vai jokin muu esine, esim. ajoeste.
 • kun nopeus alittaa 5 km/h (3 mph) ja edellä oleva ajoneuvo kääntyy siten, ettei Pilot Assist -toiminnolla enää ole seurattavaa ajoneuvoa.

Automaattinen jarrutus

Hitaassa liikenteen ryömintäajon yhteydessä tapahtuvien lyhyiden pysähdysten tai liikennevalojen yhteydessä ajo palautetaan automaattisesti, jos pysähdys ei ylitä n. 3 sekuntia - jos kestää kauemmin, ennen kuin edessä oleva auto alkaa jälleen liikkua, Pilot Assist asetetaan valmiustilaan, johon kuuluu automaattinen jarrutus.

Pilot Assist aktivoidaan uudelleen jollain seuraavista tavoista:
 • Painakaa ohjauspyörän painiketta P5-1507-Symbol 5x3,5-CC rattknapp Återuppta hastighet.
 • Painakaa kaasupoljinta.
Pilot Assist palauttaa edessä olevan ajoneuvon seurannan, jos se alkaa ajaa eteenpäin n. 6 sekunnin kuluessa.

 Huomio

Pilot Assist voi pitää auton paikallaan enintään 5 minuuttia – sen jälkeen seisontajarru kytketään ja toiminto poistetaan toiminnasta.

Ennen kuin Pilot Assist voidaan aktivoida uudelleen, seisontajarru on vapautettava.

Automaattisen jarrutuksen päättyminen

Tietyissä tilanteissa automaattinen jarrutus keskeytyy seistäessä paikallaan ja Pilot Assist asettuu valmiustilaan. Se tarkoittaa, että jarrut irrottavat ja auto voi alkaa rullata - kuljettajan pitää sen vuoksi puuttua tilanteeseen ja jarruttaa itse auton pitämiseksi paikallaan.

Näin voi tapahtua seuraavissa tilanteissa:
 • kuljettajan asettaa jalan jarrupolkimelle
 • seisontajarru kytketään
 • vaihteenvalitsin siirretään P-. N- tai R-asentoon
 • kuljettaja asettaa Pilot Assist -toiminnon valmiustilaan.

Seisontajarrun automaattinen aktivointi

Tietyissä tilanteissa seisontajarru kytkeytyy auton pitämiseksi jatkuvasti paikallaan.

Näin käy, jos Pilot Assist pitää auton paikallaan käyttöjarrulla ja:
 • kuljettaja avaa oven tai irrottaa turvavyön
 • Pilot Assist on pitänyt auton paikallaan kauemmin kuin n. 5 minuuttia
 • jarrut ovat ylikuumentuneet
 • moottori sammutetaan.
 1. * Valinnais-/lisävaruste.

Oliko tästä apua?