Pilot Assist* -toiminnon nopeuden käsittely

Pilot Assist voidaan asettaa useille eri nopeuksille.
P5-1546-ACC hastighet
HUOM! Kuva on kaaviomainen – yksityiskohdat voivat vaihdella automallista riippuen.
Muuttakaa tallennettua nopeutta painamalla lyhyesti tai pitkään ohjauspyörän painiketta P5-1507-Symbol 5x3,5-CC rattknapp + (1) tai - (3):
  • Käyttäkää lyhyitä painalluksia säätääksenne nopeutta +/- 5 km/h (+/- 5 mph) jokaisella painalluksella.
  • Pitäkää painiketta painettuna säätääksenne nopeutta +/- 1 km/h (+/- 1 mph) ja vapauttakaa se, kun kuljettajan näytön merkintä (4) on halutun nopeuden kohdalla.
Viimeksi tehdyt painallukset tallennetaan muistiin.

Jos nopeutta lisätään kaasupolkimella ennen ohjauspyörän painikkeen P5-1507-Symbol 5x3,5-CC rattknapp + painamista, auton ko. nopeus painiketta painettaessa tallennetaan edellyttäen, että kuljettaja pitää jalkansa kaasupolkimella painiketta painaessaan.

Tilapäinen nopeuden nostaminen kaasupolkimella, esim. ohitettaessa, ei vaikuta asetukseen - auto palaa viimeksi tallennetulle nopeudelle, kun kaasupoljin vapautetaan.

Automaattivaihteisto

Pilot Assist voi seurata toista ajoneuvoa paikallaan seisomisesta enintään 200 km/h (125 mph) ajonopeuteen asti.

Huomatkaa, että Pilot Assist -toiminnon pienin ohjelmoitava nopeus on 30 km (20 mph) - vaikka se selviää toisen ajoneuvon seuraamisesta pysähdyksiin asti, pienempää nopeutta kuin 30 km/h (20 mph) ei voida valita/tallentaa.

Suurin valittavissa oleva ajonopeus on 200 km/h (125 mph).

Käsivalintainen vaihteisto

Pilot Assist voi seurata toista ajoneuvoa 30 km/h (20 mph) nopeudesta enintään 200 km/h (125 mph) ajonopeuteen asti.

Pilot Assist -toiminnon pienin ohjelmoitava nopeus on 30 km/h (20 mph) - suurin on 200 km/h (125 mph).

  1. * Valinnais-/lisävaruste.