Digitaalinen käyttöopas autossa

Käyttöopas on saatavana digitaalisessa muodossa auton keskinäytössä1.
P5-1617-Settings pane-OM-highlighted
Digitaaliseen käyttöoppaaseen pääsee päänäkymästä.

Digitaalisen käyttöoppaan avaaminen: vetäkää päänäkymä alas keskinäytössä ja painakaa Käyttöopas.

 Huomio

Digitaalinen käyttöopas ei ole käytettävissä ajon aikana.

On useita eri vaihtoehtoja tietojen löytämiseksi digitaalisesta käyttöoppaasta. Vaihtoehtoihin voitte siirtyä sekä käyttöoppaan aloitussivulta että päävalikosta painamalla P5-1617-Owners manual-Symbol main.

Symbolit ja niiden merkitykset käyttöoppaan valikossa
P5-1617-OM onboard-category symbol-start
Johdattaa käyttöoppaan aloitussivulle.
P5-1617-OM onboard-category symbol-category
Kategorioihin ryhmitellyt artikkelit. Sama artikkeli voi esiintyä useissa kategorioissa.
P5-1617-OM onboard-category symbol-quick guide
Vie pikaopas-sivulle, jossa on linkkejä tiettyihin erityisen hyödyllisiin artikkeleihin. Vastaa autoa koskeviin yleisimpiin kysymyksiin.
P5-1617-OM onboard-category symbol-exterior
P5-1617-OM onboard-category symbol-interior
Auton ulkopuolen ja sisäpuolen katsauksellisia kuvia. Eri osat on osoitettu hotspot-kohteilla, jotka johtavat eteenpäin auton kyseisiä osia koskeviin artikkeleihin.
P5-1617-OM onboard-category symbol-favorites
Tähän kerätään suosikeiksi merkityt artikkelit.
P5-1617-OM onboard-symbol-video
Vie auton eri toimintoja koskeviin lyhyisiin ohjevideoihin.
P5-1617-OM onboard-category symbol-information
Antaa tietoja autossa käytössä olevan käyttöoppaan versiosta ja muita hyödyllisiä tietoja.
  1. 1 Koskee useimpia markkina-alueita.

Asiaan liittyvät asiakirjat