Liikennetiedot

Navigointijärjestelmä vastaanottaa jatkuvasti lähetettyä tietoa liikennetapahtumista ja sen sujuvuudesta.

 Huomio

Liikennetietoja ei ole saatavissa kaikilla alueilla/kaikissa maissa.

Liikennetietojen peittoalueet laajenevat jatkuvasti.

Osassa "Liikenteen asetukset" kuvaillaan asetukset, jotka voidaan tehdä liikennetietojen näyttämiseksi kartalla.

P5-1617-Navi-Traffic on map
Esimerkki liikennetiedoista.

Liikenteen häiriöt, kuten tiheä ja hidas liikenne, tietyöt, liikenneonnettomuudet jne. näytetään erilaisilla symboleilla kartalla.

Suuremmat liikenteen häiriöt, kuten tietyöt, osoitetaan lisäksi PUNAISELLA viivalla tien vieressä. Viivasta näkee samalla, kumpaa ajosuuntaa häiriö koskee - jos häiriö koskee molempia ajosuuntia, tieosuus on merkitty viivalla molemmin puolin.

Tietoa liikennehäiriöstä

Painakaa liikennehäiriön symbolia.
Tietokortti näytetään. Tiedoissa voi olla esim. liikenteen häiriön sijainti ja kadun nimi/tien numero ja häiriön tyyppi/laajuus/kesto.

Liikennehäiriön välttäminen

Jos häiriö on reitillä, voidaan valita vaihtoehto Vältä. Järjestelmä laskee toisen reitin.

Katsokaa kuvaus osasta "Liikennehäiriöt reitin varrella".

Kattavammat liikennetiedot (RTTI)1

Yhdistetyssä autossa voidaan kattavampia liikennetietoja vastaanottaa internetin kautta RTTI-järjestelmän avulla.

  1. 1 Koskee tiettyjä markkina-alueita.