XC90

2017

Bensiini

Bensiini on bensiinimoottorilla varustettuihin autoihin tarkoitettua polttoainetta.

Käyttäkää vain tunnettujen valmistajien bensiiniä. Älkää koskaan tankatko laadultaan epäilyttävää polttoainetta. Bensiinin täytyy olla normin EN 228 mukaista.

Bensiinin merkintä

Merkintä1 löytyy polttoainesäiliön luukun sisäpuolelta sekä lähiaikoina (kahden vuoden sisällä) myös vastaavista polttoainepumpuista ja niiden suuttimista huoltoasemilla ympäri Eurooppaa.

Euroopan tämänhetkiset vakiopolttoaineet tunnistaa näistä merkinnöistä. Bensiinimoottorilla varustetussa autossa voidaan käyttää seuraavilla merkinnöillä varustettua bensiiniä:

P5-1646-x90-Sticker E5 for petrol

E5 on bensiini, jonka happipitoisuus on enint. 2,7 % ja etanolipitoisuus enint. 5 til. %.

P5-1646-x90-Sticker E10 for petrol

E10 on bensiini, jonka happipitoisuus on enint. 3,7 % ja etanolipitoisuus enint. 10 til. %.

 Tärkeää

  • Polttoaine, jossa on jopa 10 tilavuusprosenttia etanolia, on sallittua.
  • EN 228 E10 -bensiini (enint. 10 tilavuusprosenttia etanolia) on hyväksytty käytettäväksi.
  • Etanolipitoisuus saa olla korkeintaan E10 (enint. 10 tilavuusprosenttia etanolia). Esimerkiksi E85 ei ole sallittu.

Oktaaniluku

  • 95 RON voidaan käyttää normaaliajossa.
  • 98 RON on suositeltavaa, kun tarvitaan maksimaalista tehoa vähimmäiskulutuksella.

Ajettaessa lämpimämmällä säällä kuin +38 °C suositellaan korkeinta mahdollista oktaanilukua parhaan suorituskyvyn ja mahdollisimman pienen polttoaineenkulutuksen saamiseksi.

 Tärkeää

  • Käyttäkää vain lyijytöntä bensiiniä, ettei katalysaattori vaurioidu.
  • Metallilisäaineita sisältävää polttoainetta ei saa käyttää.
  • Älkää koskaan käyttäkö mitään lisäaineita, joita Volvo ei ole suositellut.
  1. 1 CEN-standardin prEN16942 mukaan.

Oliko tästä apua?