XC90

2017

Apple CarPlay*

Apple CarPlay antaa mahdollisuuden kuunnella musiikkia, soittaa puheluja, saada ajo-ohjeita, lähettää/vastaanottaa viestejä ja käyttää Siri-palvelua keskittyen samalla ajamiseen. Apple CarPlay toimii tiettyjen Apple -laitteiden kanssa.
P5-1617-Media-Apple CarPlay

Jos autossa ei ole jo Apple CarPlay -toimintoa, se voidaan asentaa jälkikäteen. Ottakaa yhteyttä Volvo-jälleenmyyjäänne Apple CarPlay -toiminnon asentamista varten.

Tietoa tuettavista sovelluksista ja yhteensopivista puhelimista löytyy Applen kotisivuilta: www.apple.com/ios/carplay/. Sellaisten sovellusten käyttäminen, jotka eivät ole yhteensopivia Apple CarPlay -toiminnon kanssa, voi aiheuttaa joskus iPhone-puhelimen ja auton välisen yhteyden katkeamisen. Huomatkaa, että Volvo ei vastaa Apple CarPlay -palvelun sisällöstä.

Käytettäessä karttanavigointia Apple CarPlay -toiminnon kautta kuljettajan näytössä tai head-up-näytössä ei näytetä opastusta, vaan vain keskinäytössä.

Apple CarPlay-sovelluksia voidaan ohjata keskusnäytön tai matkapuhelimen kautta tai ohjauspyörän oikeanpuoleisella painikesarjalla (koskee tiettyjä toimintoja). Sovelluksia voidaan ohjata myös puheella Siri-sovelluksen avulla. Kun ohjauspyörän painiketta P5–1507–Voice control button painetaan pitkään, Siri-puheohjaus käynnistyy, ja lyhyt painallus aktivoi auton oman puheohjauksen. Jos Siri-toiminto katkeaa liian aikaisin, pitäkää ohjauspyörän painiketta P5–1507–Voice control button painettuna.

Käyttämällä Apple CarPlay -sovellusta hyväksyt seuraavat ehdot: Apple CarPlay on palvelu, jonka toimittaa Apple Inc. käyttöehtojensa mukaisesti. Siten Volvo Cars ei ole vastuussa Apple CarPlay -palvelusta, sen ominaisuuksista eikä sovelluksista. Kun käytät Apple CarPlayta, tiettyjä tietoja autostasi (ml. sen sijainti) siirretään iPhone-puhelimeesi. Volvo Carsin kannalta olet itse täydessä vastuussa omasta ja muiden kanssasi olevien henkilöiden valitsemien Apple CarPlay -palvelujen käytöstä.

  1. * Valinnais-/lisävaruste.

Oliko tästä apua?