Takalasin pyyhin ja huuhtelulaite

Takalasin pyyhin ja huuhtelulaite puhdistavat takalasin. Puhdistuksen aloitus ja asetukset tehdään ohjauspylvään oikeanpuoleisella vivulla.

 Huomio

Takalasinpyyhin on varustettu ylikuumenemissuojalla, mikä sulkee moottorin, jos se ylikuumenee. Jäähdyttyään takalasinpyyhin toimii taas.

Takalasin pyyhkimen ja huuhtelulaitteen käyttö

P5-1507-Tailgate wiper/washer
  1. P5-Icon red circle 1Valitkaa P5-1507-Intervalltorkning med bakrutetorkare takalasinpyyhkimen jaksopyyhinnän valinta.
  2. P5-Icon red circle 2Valitkaa P5-1507-Kontinuerlig hastighet med bakrutetorkare takalasinpyyhkimen jatkuvaa nopeutta varten.
Siirtäkää ohjauspylvään oikeanpuoleista vipua eteenpäin huuhtelun ja takalasin pyyhinnän aloittamiseksi.

Pyyhinnän aktivointi/deaktivointi peruutuksen yhteydessä

Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
Painakaa painiketta My CarTuulilasinpyyhin.
Valitkaa Autom. takaikkunan pyyhkäisy pyyhinnän aktivoimiseksi/deaktivoimiseksi peruutuksen yhteydessä.

Jos peruutusvaihde kytketään tuulilasinpyyhkimien ollessa aktivoituina, takalasinpyyhin käynnistyy. Toiminto lakkaa, kun peruutusvaihde kytketään pois päältä.

Jos takalasinpyyhin jo toimii jatkuvalla nopeudella, ei tapahdu muutosta.