Kuljettajaprofiilin muokkaus

Autossa käytettävien kuljettajaprofiilien nimiä voidaan muuttaa.
P5-16w17-All - Edit profile

Kaiken tyyppiset kuljettajaprofiilien muutokset tehdään keskinäytön päänäkymästä - AsetuksetJärjestelmäKuljettajan profiili.

Kuljettajaprofiilin nimen muuttaminen

Muuttakaa kuljettajaprofiilin nimi aloittaen ikkunasta Kuljettajan profiili:
Painakaa painiketta Muokkaa profiilia.
Jos profiilia voidaan muokata, näytetään valikko.
Painakaa ruutua Profiilin nimi.
Näppäimistö tulee esiin ja nimeä on mahdollista muuttaa. Painakaa P5-Symbol close keypad näppäimistön sulkemiseksi.
Tallentakaa nimenmuutos painamalla Edellinen/Sulje.
Nimi on nyt muutettu.

 Huomio

Profiilinimi ei voi alkaa välilyönnillä eikä sitä tällöin tallenneta

Asetusten nollaus kuljettajaprofiileissa

Yhteen tai useampaan kuljettajaprofiiliin tallennetut asetukset voidaan nollata, kun auto seisoo paikallaan.

 Huomio

Kaikkien nollaus on mahdollinen vain, kun auto seisoo paikallaan.
Painakaa Asetukset päänäkymässä.
Painakaa painiketta JärjestelmäKaikkien nollausNollaa omat asetukset.
Valitkaa jokin vaihtoehdoista Nollaa aktiiviselle profiilille, Nollaa kaikille profiileille tai Peruuta.