Dieselin hiukkassuodatin

Dieselkäyttöiset autot on varustettu hiukkassuodattimella, mikä saa aikaan tehokkaamman pakokaasunpuhdistuksen.

Pakokaasuissa olevat hiukkaset kerätään suodattimeen normaalin ajon aikana. Hiukkasten polttamiseksi ja suodattimen tyhjentämiseksi käynnistetään ns. regenerointi. Tämä edellyttää, että moottori on saavuttanut normaalin toimintalämpötilansa.

Hiukkassuodattimen regenerointi tapahtuu automaattisesti ja kestää yleensä 10 - 20 minuuttia. Alhaisella keskinopeudella aikaa saattaa kulua hieman kauemmin. Tänä aikana polttoaineenkulutus kasvaa hieman.

Regenerointi kylmällä säällä

Jos autoa ajetaan usein lyhyitä matkoja kylmässä säässä, moottori ei saavuta normaalia toimintalämpötilaansa. Tämä tarkoittaa, ettei dieselin hiukkassuodattimen regenerointia tapahdu eikä suodatin tyhjene.

Kun suodatin on täyttynyt hiukkasista n. 80-prosenttisesti, syttyy keltainen varoituskolmio ja ilmoitus Hiukkassuoda. täynnä Katso käyttöopasta esitetään kuljettajan näytössä.

Käynnistäkää suodattimen regenerointi ajamalla autolla, mieluiten maantiellä tai moottoritiellä, kunnes moottori saavuttaa normaalin toimintalämpötilansa. Autolla tulee ajaa sitten vielä 20 minuuttia.

 Huomio

Regeneroinnin aikana voi ilmetä seuraavaa:

  • moottorin tehon pienehkö väheneminen voidaan havaita tilapäisesti
  • polttoaineenkulutus voi tilapäisesti lisääntyä
  • palaneen hajua voi esiintyä.

Kun regenerointi on tehty, varoitusilmoitus häviää automaattisesti.

Käyttäkää pysäköintilämmitintä* kylmällä säällä, tällöin moottori saavuttaa nopeammin normaalin toimintalämpötilansa.

 Tärkeää

Jos suodatin täyttyy kokonaan hiukkasista, saattaa moottorin käynnistäminen olla vaikeaa, ja suodattimesta tulee käyttökelvoton. Silloin on vaarana, että suodatin pitää vaihtaa.
  1. * Valinnais-/lisävaruste.

Related documents

Oliko tästä apua?