Yhdistäminen internetiin

16 Tulokset

Yhdistäminen internetiin henkilökohtaisen SIM-kortin kautta (Volvo On Call)

Jotta voidaan yhdistää internetiin henkilökohtaisen SIM-kortin kautta, pitää Volvonne olla varustettu järjestelmillä Sensus Connect ja Volvo On Call. Kun olette synnyttänyt internetyhteyden, suositellaan PIN-koodilukon avaamista, jotta voidaan automaattisesti yhdistää internetiin.

Kellon asettaminen aikaan

Kun autoa käytetään ensimmäistä kertaa tai jos akkuvirta on katkennut, kellonaika ja päiväys on ehkä asetettava uudelleen. Kellon asettaminen aikaan on tärkeää mm. siksi, että tällöin auto voi yhdistää internetiin.

Wi-Fi-yhteyden käyttö

Jos Volvonne on varustettu Sensus Connect -järjestelmällä, voitte synnyttää internetyhteyden Wi-Fi-järjestelmän kautta matkapuhelimestanne. Tämä artikkeli kertoo edellytykset auton yhdistämiselle internetiin matkapuhelimen Wi-Fi-järjestelmän kautta.

Yhdistäminen internetiin automodeemin kautta (P-SIM)

Autoissa, joissa on Volvo On Call, internet-yhteys voidaan muodostaa automodeemin (P-SIM) kautta.

Yhdistäminen internetiin matkapuhelimella (Wi-Fi)

Muodostamalla internet-yhteyden Wi-Fi:n kautta matkapuhelimen internet-jakoa käyttäen saatte käyttöönne useita autoonne yhdistettyjä palveluja.

Kirjoitusmerkkipyörä ja näppäimistö

Kirjoittakaa ja valitkaa vaihtoehtoja esimerkiksi antaessanne sähköpostiosoitetta tai käyttäessänne verkkoselainta käyttämällä kirjoitusmerkkipyörää tai keskikonsolin painikesarjaa.

Sensus Connect

Päivitetty 1/21/2020

Sensus Connect

Sensus Connect on Volvon infotainment-järjestelmä, joka voi yhdistää Volvonne ympäröivän maailman kanssa ja tarjota teille tietoa, viihdettä ja omistajuuttanne helpottavia toimintoja.

Sensus Connect

Sensus Connect on päivitetty käyttäjärajapinta useine innovatiivisine toimintoineen, kuten autoon integroidut pilvipohjaiset palvelut, parannettu navigointi 3D-karttoineen ja ilmaisine karttapäivityksineen, paikallisine hakutoimintoineen ja mahdollisuuden lähettää määränpääneuvoja autoon matkan päästä (Send to Car).

On myös mahdollista valita 3G-modeemi (Volvo on CallKoskee vain Volvo On Call -markkina-alueita.) Wi-Fi-hotspotilla paremman internetkytkettävyyden saamiseksi. Tämä tarkoittaa, ettei Teidän tarvitse yhdistää puhelintanne, vaan asettamalla henkilökohtaisen SIM-korttinne Volvo On Call-modeemiin auto kytkeytyy automaattisesti internetiin.

Nettiradio, musiikin virtautus Bluetooth-toiminnon kautta ja muut viihdepalvelut ovat mahdollisia. Useissa infotainment- ja navigointitoiminnoissaValinta voi liikkua puheohjauksen avulla.

Sensus Connect -järjestelmän käyttö

Volvo Sensus Connect yhdistää ja esittelee auton usean järjestelmän monia toimintoja keskikonsolin näytössä. Keskikonsolin painikkeilla ja säätimillä tai ohjauspyörän oikeanpuoleisella painikesarjalla voidaan toimintoja aktivoida tai sulkea ja tehdä useita vaihtelevia asetuksia.

Sensus Connect vuosimalli 15

Vuosimallista 15 alkaen kaikissa uusissa Volvo-malleissa on päivitetty Sensus Connect -järjestelmä. Kuljettajille, joilla jo on Sensus Connect -järjestelmä autoissaan, tarjotaan järjestelmiensä päivitystä. Lisätietoja, ottakaa yhteys Volvon jälleenmyyjäänne.

Käytettävissä olevat -palvelut

Sensus Connect vuosimalli 15 sisältää mm. seuraavassa listatut palvelut (osa palveluista edellyttää, että Teillä on tilaus).

Palveluja

Sensus Connect -järjestelmän kautta pääsette useisiin sovelluksiin, joiden avulla voitte pitää yhteyttä autoonne ja korjaamoonne. Sensus Connect -järjestelmä tarjoaa myös autonne sovellusten ja ohjelmiston päivittämisen. Alla luetellaan palvelut, jotka Sensus Connect tarjoaa auton omistamisen helpottamiseksi.

Autosovellukset

Sensus Connect -järjestelmän kautta autossanne on käytettävissä valikoima viihde-, navigointi- ja huoltosovelluksia. Ajaessanne autoanne voitte kuunnella musiikkia, radiota tai äänikirjoja. Katsokaa lisätietoa autoonne saatavina olevista sovelluksista kohdasta Autosovellukset.

Huomio

Saatavissa oleva sovellusvalikoima voi vaihdella markkina-alueen ja sen mukaan, tukevatko Volvon kolmannen osapuolen toimittajat palveluja. Voi sattua, että yksi tai useampi sovellus ei ole käytettävissä markkina-alueella, jolla auto on myyty tai käytössä.

Sensus Connect -järjestelmän interaktiivinen opas

Automalli/vuosimalli

S60, V60 ja XC60, vuosimallit 2014–2018Sensus Connect -järjestelmällä varustetut.

V40, V70, XC70 ja S80, vuosimallit 2015–2019Sensus Connect -järjestelmällä varustetut.

Malli-, järjestelmä- ja palvelutarjonta voi vaihdella markkina-alueen mukaan.

Lisätietoja automalleista alkaen vuosimallista 2020, ks. oman mallinne online-käyttöopas.


Tämä artikkeli liittyy aiheeseen

Automalli/vuosimalli

S60, V60 ja XC60, vuosimallit 2014–2018.

V40, V70, XC70 ja S80, vuosimallit 2015–2019.

Malli-, järjestelmä- ja palvelutarjonta voi vaihdella markkina-alueen mukaan.

Lisätietoja automalleista alkaen vuosimallista 2020, ks. oman mallinne online-käyttöopas.


Oliko tästä apua?

Sensus Connect

Sensus Connect on Volvon infotainment-järjestelmä, joka voi yhdistää Volvonne ympäröivän maailman kanssa ja tarjota teille tietoa, viihdettä ja omistajuuttanne helpottavia toimintoja.

Eri järjestelmien tietojen ja henkilökohtaisten tietojen jakamisen käytöstäpoisto

Tietyissä automalleissa voi olla tarpeen asettaa yksittäisiä järjestelmiä uudelleen, jos ette halua niiden jakavan tietoja autostanne. Katsokaa kohdasta "Tämä artikkeli on relevantti", voiko tämä teksti koskea teidän autoanne. Huomatkaa, että ette voi käyttää toimintojanne täysin, jos jokin toiminnallisuus poistetaan käytöstä.

Yhdistäminen internetiin Sensus Connected Touch -toiminnolla

Valinnalla Sensus Connected Touch voitte yhdistää internetiin käyttämällä matkapuhelintanne tai 3G/4G-dongelia.

Wi-Fi Hotspot-palvelun (Volvo On Call) käyttäminen

Autot, jotka on varustettu Sensus Connect - ja Volvo On Call -järjestelmällä voivat synnyttää Wi-Fi Hotspot -yhteyden voidakseen jakaa internetin muihin laitteisiin autossa.

Yhteyden vaihtaminen henkilökohtaisen SIM-kortin ja matkapuhelimen välillä

Joskus on hyvä vaihtaa yhteydestä henkilökohtaisen SIM-kortin kautta matkapuhelimen käyttämiseen internetyhteytenä autollenne, esim. kun ajatte toisessa maassa. Tämä artikkeli koskee Sensus Connect - ja Volvo On Call -järjestelmällä varustettuja autoja.

Yhdistäminen internetiin matkapuhelimen (Bluetooth) kautta

Jos Volvonne on varustettu Sensus Connect -järjestelmällä, on mahdollista luoda internetyhteys matkapuhelimen kautta. Jotta tämä toimii, pitää matkapuhelimenne olla varustettu Bluetooth®-järjestelmällä sekä tukea internetjakoa.

Internet-yhteyden jakaminen Wi-Fi -tukiaseman kautta

Kun auto on yhdistetty, internet-yhteys voidaan jakaa, jotta muut autossa olevat laitteet voivat käyttää sitä.

Yhdistäminen internetiin Bluetooth-yhdistetyn puhelimen avulla

Muodostamalla internet-yhteyden Bluetooth:n kautta matkapuhelimen internet-jakoa käyttäen saatte käyttöönne useita autoonne yhdistettyjä palveluja.

Yhdistäminen internetiin matkapuhelimen (Wi-Fi) kautta

Jos Volvonne on varustettu Sensus Connect -järjestelmällä, on mahdollista luoda internetyhteys matkapuhelimen kautta. Jotta tämä toimii, matkapuhelimenne pitää tukea internet-jakoa.