Κατάργηση ενός προφίλ

Δείτε πώς μπορείτε να καταργήσετε ένα προφίλ στην οθόνη.

 Σημείωση

Προφίλ προσωρινού χρήστη

Δεν μπορείτε να καταργήσετε ένα προφίλ προσωρινού χρήστη.

Κατάργηση του προφίλ κατόχου

Μπορείτε να καταργήσετε το προφίλ του κατόχου μόνο με επαναφορά των ρυθμίσεων του αυτοκινήτου.

Πατήστε το σύμβολο αυτοκινήτου στην κάτω γραμμή και μεταβείτε στις Settings.
Μεταβείτε στην επιλογή ΠροφίλManage profileRemove profile.
Επιλέξτε Κατάργηση.

 Υποδειξη

Ο κάτοχος μπορεί να καταργήσει άλλα προφίλ αν έχει πρόσβαση σε αυτά.

Όταν έχετε καταργήσει ένα προφίλ, το αυτοκίνητο θα μεταβεί αυτόματα στο προφίλ προσωρινού χρήστη.