Έκδοση άρθρου 2020.275.0

Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων πελατών

Σε ισχύ από:

Δημοσιεύτηκε στις:

17w38 - Support site - Legal icon

Η παρούσα Πολιτική απορρήτου εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο η Volvo Car Corporation, οι εθνικές εταιρείες πωλήσεων και οι συνεργαζόμενοι λιανοπωλητές της εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (εφεξής «Volvo Cars», «εμείς», «μας» και «εμάς») επεξεργάζονται δεδομένα πελατών στο πλαίσιο των κύριων προϊόντων και υπηρεσιών μας.

Παρακάτω θα βρείτε:

Δεν πρόκειται για γνωστοποίηση περί απορρήτου υπό την έννοια του άρθρου 13 του ΓΚΠΔ, αλλά περισσότερο για μια γενική δήλωση πρακτικών που συμπληρώνεται από ειδοποιήσεις απορρήτου βάσει του ΓΚΠΔ, όπως:

Η παρούσα πολιτική απορρήτου δεν ισχύει για:

 • τις εθνικές μας εταιρείες πωλήσεων εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.
 • εξουσιοδοτημένους λιανοπωλητές της Volvo Car, εκτός εάν ανήκουν στον όμιλο Volvo Car.
 • εξουσιοδοτημένους εισαγωγείς της Volvo Car.
 • τρίτα μέρη στα οποία παρέχετε απευθείας τις πληροφορίες σας (όπως συνδρομητικές υπηρεσίες, ασφαλιστικές εταιρείες, τρίτοι πάροχοι εφαρμογών και ούτω καθεξής).
 • εάν το αυτοκίνητό σας Volvo είναι εξοπλισμένο με λειτουργικό σύστημα Google Android, η παρούσα πολιτική απορρήτου δεν ισχύει για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την Google.

Αυτές οι οντότητες είναι ανεξάρτητοι υπεύθυνοι επεξεργασία δεδομένων από τη Volvo Cars και είναι υπεύθυνοι για τη δική τους συλλογή πληροφοριών. Ανατρέξτε απευθείας σε αυτές τις οντότητες και τις συγκεκριμένες γνωστοποιήσεις περί απορρήτου τους για περισσότερες πληροφορίες.

1. Ποια προσωπικά δεδομένα επεξεργαζόμαστε συνήθως

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι ζωτικής σημασίας προκειμένου να σας παρέχουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας. Εκτιμούμε την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε όταν μας δίνετε τα προσωπικά σας δεδομένα και θεωρούμε την προστασία της ιδιωτικής σας ζωής βασικό μέρος των υπηρεσιών που προσφέρουμε. Όταν χρησιμοποιείτε οχήματα ή εφαρμογές μας, χρειάζεται να επεξεργαστούμε προσωπικά δεδομένα – δηλαδή πληροφορίες που αναφέρονται σε φυσικό πρόσωπο του οποίου η ταυτότητα είναι γνωστή ή μπορεί να εξακριβωθεί. Όταν επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας, το πράττουμε με τη συγκατάθεσή σας, προκειμένου να εκτελέσουμε μια σύμβαση, να εκπληρώσουμε τις νομικές μας υποχρεώσεις ή να επιδιώξουμε δικά μας νόμιμα συμφέροντα. Η νομική βάση εξαρτάται πάντα από τα συγκεκριμένα προσωπικά δεδομένα και τις δραστηριότητες επεξεργασίας στην εκάστοτε περίπτωση και αναφέρεται στη σχετική γνωστοποίηση περί απορρήτου για το εν λόγω προϊόν ή υπηρεσία.

Σε γενικές γραμμές, τα δεδομένα που επεξεργαζόμαστε μπορεί να περιλαμβάνουν τις ακόλουθες κατηγορίες, οι οποίες αναλύονται περαιτέρω σε κάθε σχετική γνωστοποίηση περί απορρήτου για το εν λόγω προϊόν ή υπηρεσία:

 • Δεδομένα ταυτοποίησης όπως το όνομα, η διεύθυνση, ο αριθμός τηλεφώνου, η διεύθυνση email σας κ.λπ.
 • Τεχνικά δεδομένα σχετικά με το όχημά σας, όπως ο αριθμός πλαισίου του οχήματος (VIN), το μοντέλο, πληροφορίες που αφορούν την αγορά, ιστορικό συντήρησης, στατιστικά στοιχεία χρήσης οχήματος κ.λπ.
 • Δεδομένα ανάλυσης οδήγησης όπως ενδείξεις αισθητήρων, κωδικοί σφάλματος, διανυθέντα χιλιόμετρα, ώρες εκκίνησης /διακοπής, δεδομένα ασφαλείας, δεδομένα εκπομπών, ερωτήματα αναζήτησης, υπηρεσίες πλοήγησης, θέση οχήματος κ.λπ.
 • Δεδομένα σύμβασης όπως πληροφορίες σχετικά με την αγορά και τη χρήση των προϊόντων και των υπηρεσιών μας, καθώς και τις προτιμήσεις/ρυθμίσεις πελατών, το ιστορικό παραγγελιών, το Volvo ID κ.λπ.
 • Άλλα δεδομένα που δημιουργούνται κατά την επεξεργασία του αιτήματός σας, π.χ. δεδομένα από τις υπηρεσίες Volvo On Call ή Pick-up & Delivery Service, πιστωτικό ιστορικό και τραπεζικά στοιχεία κ.λπ.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, δεν συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα απευθείας από εσάς, αλλά τα λαμβάνουμε από τρίτα μέρη – λλά μόνο εάν το επιτρέπει ο νόμος. Ένα παράδειγμα λήψης των προσωπικών σας δεδομένων από αλλού είναι κατά τη διεξαγωγή πιστωτικών ελέγχων – σε αυτήν την περίπτωση λαμβάνουμε πληροφορίες σχετικά με την πιστοληπτική σας ικανότητα από πιστωτικούς οργανισμούς, προκειμένου να προστατεύσουμε τα νόμιμα συμφέροντά μας. Εάν όντως συλλέξουμε τα προσωπικά σας δεδομένα από τρίτους, το επισημαίνουμε ξεχωριστά στις μεμονωμένες μας γνωστοποιήσεις περί απορρήτου.

Όταν η Volvo Cars επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν, αυτό συμβαίνει στις ακόλουθες περιπτώσεις, οι οποίες περιγράφονται λεπτομερέστερα σε κάθε σχετική γνωστοποίηση περί απορρήτου για το εν λόγω προϊόν ή υπηρεσία:

 • Χρειαζόμαστε τα δεδομένα για την εκτέλεση σύμβασης μαζί σας: όταν παραγγέλνετε ένα αυτοκίνητο ή ανταλλακτικά αυτοκινήτου, καθώς και διάφορες υπηρεσίες που παρέχονται από εμάς, χρειάζεται να επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας προκειμένου να σας παραδώσουμε το προϊόν ή την υπηρεσία.
 • Έχουμε νομικές υποχρεώσεις για επεξεργασία των δεδομένων σας: υπάρχουν καταστάσεις όπου διάφοροι νόμοι απαιτούν από εμάς να επεξεργαστούμε δεδομένα που σας αφορούν. Αυτό θα μπορούσε να ισχύει για ορισμένα χαρακτηριστικά του αυτοκινήτου, όπως το eCall (το οποίο, όταν ενεργοποιηθεί, πρέπει να στείλει συγκεκριμένους τύπους δεδομένων στην υπηρεσία έκτακτης ανάγκης), για εγγυήσεις του προϊόντος μας (τις οποίες μπορούμε να παρέχουμε μόνο εάν γνωρίζουμε πότε και ποιο αυτοκίνητο αγοράσατε, καθώς και άλλες προϋποθέσεις που αφορούν το εγγυημένο συμβάν), όταν λαμβάνουμε υποχρεωτική εντολή για αποκάλυψη δεδομένων από υπηρεσίες επιβολής του νόμου ή δικαστήρια, καθώς και βάσει των νομικών και κανονιστικών μας υποχρεώσεων – για παράδειγμα στο πλαίσιο του εμπορικού, φορολογικού, νομιμοποίησης παράνομων εσόδων, ποινικού και οικονομικού δικαίου – και για την τήρηση της συμμόρφωσής μας με τις επίσημες απαιτήσεις.
 • Έχουμε αδιάσειστο συμφέρον: Θα επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα προκειμένου να σας παρέχουμε χαρακτηριστικά του αυτοκινήτου, υπηρεσίες εγγύησης ή ανάκληση πληροφοριών, να βελτιώνουμε συνεχώς την απόδοση, την ποιότητα και την ασφάλεια των οχημάτων, των προϊόντων και των υπηρεσιών μας και να επιδιώκουμε νομικά δικαιώματα ή να υπερασπιστούμε διαφορές. Οι οντότητες της Volvo Car που παρέχουν υπηρεσίες που πληρώνονται ληξιπρόθεσμα ενδέχεται να διενεργήσουν πιστωτικούς ελέγχους προκειμένου να σας επιτρέψουν την εκτέλεση της υπηρεσίας (για παράδειγμα Care by Volvo).
 • Αποδέχεστε την επεξεργασία των δεδομένων σας: Σε άλλες περιπτώσεις, θα ζητήσουμε την άδειά σας για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.

2. Πώς προσεγγίζουμε την επιλογή και τον έλεγχο των πελατών

Ζητούμε τη συγκατάθεσή σας όπου απαιτείται τέτοια συγκατάθεση για να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα. Θεωρούμε την επιλογή των πελατών ως παράγοντα αποφασιστικής σημασίας, αλλά γνωρίζουμε επίσης ότι η συγκατάθεση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων δεν είναι πάντα η κατάλληλη λύση – εξαιτίας αυτού (και εάν ο εφαρμοστέος νόμος δεν απαιτεί άλλη προσέγγιση), δεν ζητάμε συγκατάθεση για επεξεργασία προσωπικών δεδομένων όταν, για παράδειγμα: αυτό συμβαίνει ως μέρος σύμβασης που έχουμε συνάψει μαζί σας, όταν τηρούμε νομική υποχρέωση ή όταν η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων είναι απαραίτητη για νόμιμα συμφέροντα που επιδιώκονται από εμάς ή από τρίτο μέρος (εκτός εάν τα συμφέροντα ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες σας υπερισχύουν των συμφερόντων μας). Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για τα νόμιμα συμφέροντά μας θα περιλαμβάνει, για παράδειγμα, την επεξεργασία που πραγματοποιείται ως μέρος των χαρακτηριστικών ασφαλείας των αυτοκινήτων μας, την παροχή συνδεδεμένων υπηρεσιών στους πελάτες μας και την έρευνα μελλοντικών εξελίξεων των προϊόντων και των εφαρμογών μας.

Μερικές φορές με το να οδηγείτε απλώς ένα αυτοκίνητο Volvo μπορεί να σημαίνει ότι τα προσωπικά δεδομένα πρέπει να υποβάλλονται σε επεξεργασία από προεπιλογή. Στόχος μας είναι να ενημερώσουμε τους πελάτες σχετικά με αυτό πριν αγοράσουν το αυτοκίνητο, έτσι ώστε να μπορούν λάβουν τεκμηριωμένη απόφαση.

3. Σε ποιους κοινοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Προκειμένου να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας, κοινοποιούμε επίσης τα δεδομένα σας σε άλλους παραλήπτες εντός του ΕΟΧ, για παράδειγμα στις συνεργαζόμενες εταιρείες μας, τους εκτελούντες την επεξεργασία δεδομένων και άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, όπως οι πάροχοι υπηρεσιών μας.

Κοινοποιούμε δεδομένα σε άλλους παραλήπτες, στον μεγαλύτερο βαθμό μετά την ψευδωνυμοποίηση, για μερικούς αιτιολογημένους λόγους:

 • στις συνήθεις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες, χρησιμοποιούμε συνήθως τρίτες οντότητες που παρέχουν υπηρεσίες σε εμάς, κάτι που απαιτεί πρόσβαση σε δεδομένα που διατηρούμε ή επεξεργαζόμαστε δεδομένα για λογαριασμό μας - στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτές οι τρίτες οντότητες ονομάζονται «εκτελούντες την επεξεργασία».
 • ενσωματώσαμε τεχνολογία στα αυτοκίνητά μας που περιλαμβάνει τρίτους παρόχους που συλλέγουν δεδομένα απευθείας από τα αυτοκίνητα, για δικούς τους σκοπούς (οι οποίοι, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καλούνται «μεμονωμένοι υπεύθυνοι επεξεργασίας»).
 • κοινοποιούμε δεδομένα σε ερευνητικά ιδρύματα και πανεπιστήμια ως μέρος των ερευνητικών μας δραστηριοτήτων.
 • κοινοποιούμε επίσης δεδομένα σε δημόσιες αρχές όταν συμβάλλουμε σε πρωτοβουλίες δημοσίου συμφέροντος (όπως η παρακολούθηση των οδικών συνθηκών) και σε υπηρεσίες επιβολής του νόμου όταν χρειάζονται πληροφορίες για την εκτέλεση των δραστηριοτήτων τους για την πρόληψη και την επιβολή κυρώσεων, και
 • Σε περιορισμένες περιπτώσεις και κατά κανόνα μόνο σε ανωνυμοποιημένη μορφή, δημιουργούμε έσοδα από δεδομένα μέσω αδειών χρήσης και άλλων συμβατικών συμφωνιών με ιδιωτικούς φορείς.

Αυτό αφορά, φυσικά, στην οικειοθελή κοινή χρήση δεδομένων. Μπορούμε επίσης να αποκαλύψουμε τις πληροφορίες σας σε υπηρεσίες επιβολής του νόμου, δικαστήρια, εποπτικές αρχές, άλλους κυβερνητικούς φορείς ή άλλα τρίτα μέρη, όπως απαιτείται για τη συμμόρφωση της Volvo Cars με νομικές και κανονιστικές υποχρεώσεις και για να υπερασπιστούμε τη θέση μας έναντι νομικών αξιώσεων ή να διεκδικήσουμε δικές μας τέτοιες αξιώσεις. Μπορεί επίσης να είναι απαραίτητο να κοινοποιήσουμε τα δεδομένα σας προκειμένου να προστατεύσουμε τα δικαιώματα τρίτων, για παράδειγμα για να διασφαλίσουμε την προσωπική ασφάλεια κάποιου.

Οικειοθελής κοινή χρήση προσωπικών δεδομένων για σκοπούς τρίτου παραλήπτη θα πραγματοποιηθεί (με την επιφύλαξη όλων των εφαρμοστέων νόμων περί προστασίας προσωπικών δεδομένων) μόνο:

 • εάν ο παραλήπτης μπορεί να αποδείξει ότι η ανάγκη για αυτό παρέχει δημόσιο όφελος, ή
 • εάν βελτιώνει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας, ή
 • με τη συγκατάθεση του ενδιαφερόμενου ατόμου.

Τα προσωπικά σας δεδομένα θα υποβληθούν σε επεξεργασία σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων. Εάν τα προσωπικά σας δεδομένα κοινοποιούνται σε παραλήπτες σε τρίτες χώρες, δηλαδή σε παραλήπτες των οποίων η καταστατική έδρα ή η έδρα της επιχείρησης δεν βρίσκεται σε κράτος μέλος της ΕΕ ή του ΕΟΧ, αυτό γίνεται βάσει των αποφάσεων επάρκειας που εκδίδει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 45 του ΓΚΠΔ, ή υπόκειται σε κατάλληλες και επαρκείς διασφαλίσεις για τη μεταβίβαση δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 46 στ. του ΓΚΠΔ, ή βάσει των παρεκκλίσεων βάσει του άρθρου 49 του ΓΚΠΔ. Εάν θέλετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα κατά τη μεταβίβασή τους σε χώρες εκτός του ΕΟΧ σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, διαβάστε την γνωστοποίηση περί απορρήτου που ισχύει για το προϊόν ή την υπηρεσία που σας ενδιαφέρει. Εάν αυτό δεν είναι αρκετό, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται παρακάτω.

4. Πόσο καιρό διατηρούμε τα δεδομένα σας

Επεξεργαζόμαστε και αποθηκεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για διάφορες χρονικές περιόδους, οι οποίες αναλύονται περαιτέρω σε κάθε σχετική γνωστοποίηση περί απορρήτου για το εν λόγω προϊόν ή υπηρεσία. Το χρονικό διάστημα που διατηρούμε τα δεδομένα σας εξαρτάται ιδίως από:

 • Τον τύπο των δεδομένων που επεξεργαζόμαστε,
 • Τους σκοπούς της επεξεργασίας δεδομένων,
 • Τις δικές σας ρυθμίσεις και διαμορφώσεις, για παράδειγμα όταν χρησιμοποιείτε το όχημά σας,
 • Εάν ασκείτε ή όχι τα δικαιώματά σας ως υποκείμενο των δεδομένων βάσει του ΓΚΠΔ, ιδίως το δικαίωμά σας για διαγραφή («δικαίωμα διαγραφής») και
 • Εάν αποσύρετε ή όχι τη συγκατάθεσή σας, για παράδειγμα στο πλαίσιο της διαφήμισης μέσω email.

Κατά κανόνα, διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για όσο χρονικό διάστημα τα χρειαζόμαστε για να εκπληρώσουμε τους σκοπούς για τους οποίους τα συλλέξαμε – ή, σε περίπτωση συγκατάθεσης, έως ότου αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας (εκτός εάν υπάρχει διαφορετικός σκοπός για την επεξεργασία των ίδιων δεδομένων και αυτός δεν βασίζεται στη συγκατάθεσή σας). Μόλις επιτευχθούν οι στόχοι, είτε θα αποκλείσουμε τα προσωπικά δεδομένα ώστε να μην μπορούν πλέον να επεξεργαστούν, είτε θα τα διαγράψουμε, εκτός εάν υπάρχουν ειδικοί λόγοι που μας επιτρέπουν να συνεχίσουμε την επεξεργασία τους. Συγκεκριμένα, αυτό μπορεί να ισχύει εάν:

 • Έχετε συναινέσει στην περαιτέρω επεξεργασία των δεδομένων σας, για παράδειγμα, επιτρέποντάς μας να επεξεργαστούμε τη διεύθυνση email σας, ώστε να μπορούμε να σας στέλνουμε μηνύματα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,
 • Η ύπαρξη συμβατικής συμφωνίας μας επιτρέπει να συνεχίσουμε την επεξεργασία των δεδομένων σας,
 • Ισχύουν νομικές περίοδοι διατήρησης, οι οποίες μας υποχρεώνουν να διατηρούμε ορισμένα δεδομένα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα (για παράδειγμα για φορολογικούς λόγους),
 • Είμαστε νόμιμα εξουσιοδοτημένοι να συνεχίσουμε την επεξεργασία των δεδομένων ή
 • Πρέπει να διατηρήσουμε τα δεδομένα για νομικούς ή νόμιμους επιχειρηματικούς λόγους, όπως για να υπερασπιστούμε τη θέση μας έναντι νομικών αξιώσεων ή για να διεκδικήσουμε δικές μας τέτοιες αξιώσεις ή για να αποτρέψουμε απάτη ή κατάχρηση.

5. Τα δικαιώματά σας σε σχέση με την επεξεργασία δεδομένων που εκτελούμε

Ως υποκείμενο των δεδομένων έχετε ειδικά νομικά δικαιώματα τα οποία σας παρέχει ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε για εσάς. Αυτά εξηγούνται εν συντομία παρακάτω και μπορείτε να τα ασκήσετε συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα που αναφέρεται παρακάτω.

 1. Δικαίωμα απόσυρσης συγκατάθεσης: Σε περίπτωση που έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή χωρίς αναδρομικό αποτέλεσμα.
 2. Δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα: Μπορείτε να μας ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για εσάς. Θα σας δώσουμε αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων, κατόπιν αιτήματος. Εάν ζητήσετε περαιτέρω αντίγραφα των προσωπικών σας δεδομένων, τότε μπορούμε να σας χρεώσουμε με λογική χρέωση που βασίζεται στα διοικητικά έξοδα. Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στις πληροφορίες που αφορούν τα μέτρα προστασίας που επιβάλλουμε για τη διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων σε χώρα εκτός της ΕΕ και του ΕΟΧ εάν ζητήσετε να επιβεβαιώσουμε εάν επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα ή όχι και ότι μεταβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε χώρα εκτός της ΕΕ και του ΕΟΧ.
 3. Δικαίωμα διόρθωσης: Μπορείτε να ζητήσετε από εμάς διόρθωση εσφαλμένων ή ελλιπών προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν. Καταβάλλουμε εύλογες προσπάθειες ώστε προσωπικά δεδομένα που βρίσκονται στην κατοχή ή τον έλεγχό μας και τα οποία χρησιμοποιούνται σε συνεχή βάση, να διατηρούνται ακριβή, πλήρη, επίκαιρα και συναφή, με βάση τις πιο πρόσφατες πληροφορίες που έχουμε στη διάθεσή μας.
 4. Δικαίωμα περιορισμού: Μπορείτε να ζητήσετε από εμάς περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, εάν:
  • αμφισβητείτε την ακρίβεια των προσωπικών σας δεδομένων, για την περίοδο που πρέπει να επαληθεύσουμε την ακρίβεια,
  • η επεξεργασία είναι παράνομη και ζητάτε τον περιορισμό της επεξεργασίας παρά τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων,
  • δεν χρειαζόμαστε πλέον τα προσωπικά σας δεδομένα για τους σκοπούς της επεξεργασίας, αλλά τα δεδομένα αυτά απαιτούνται από εσάς για τη θέσπιση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων, ή
  • αντιτίθεστε στην επεξεργασία ενώ επαληθεύουμε εάν οι νόμιμοι λόγοι μας υπερισχύουν των δικών σας.
 5. Δικαίωμα φορητότητας: Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε προσωπικά δεδομένα σας που μας έχετε παράσχει και, όπου αυτό είναι εφικτό από τεχνικής πλευράς, να ζητήσετε να διαβιβάσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα (που εσείς μας δώσατε) σε άλλο οργανισμό, εάν:
  • επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με αυτοματοποιημένα μέσα;
  • βασίζουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στη συγκατάθεσή σας ή η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης στην οποία είστε συμβαλλόμενο μέρος.
  • τα προσωπικά σας δεδομένα παρέχονται σε εμάς από εσάς; και
  • το δικαίωμά σας στη φορητότητα δεν επηρεάζει αρνητικά τα δικαιώματα και τις ελευθερίες άλλων.
  Έχετε το δικαίωμα λήψης των προσωπικών σας δεδομένων σε διαρθρωμένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη και μηχανικά αναγνώσιμη μορφή. Το δικαίωμά σας στη λήψη των προσωπικών σας δεδομένων δεν πρέπει να επηρεάζει αρνητικά τα δικαιώματα και τις ελευθερίες άλλων ατόμων. Το δικαίωμά σας για διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς σε άλλο οργανισμό είναι δικαίωμα που έχετε εάν η διαβίβαση αυτή είναι τεχνικά εφικτή.
 6. Δικαίωμα διαγραφής: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων που επεξεργαζόμαστε και σας αφορούν. Πρέπει να συμμορφωθούμε με αυτό το αίτημα εάν επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, εκτός εάν η επεξεργασία είναι απαραίτητη:
  • για άσκηση του δικαιώματος της ελευθερίας έκφρασης και ενημέρωσης,
  • για την τήρηση νομικής υποχρέωσης που επιβάλλει την επεξεργασία βάσει του δικαίου της Ένωσης ή του δικαίου κράτους μέλους στο οποίο υπάγεται ο υπεύθυνος επεξεργασίας,
  • για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, επιστημονικούς ή ιστορικούς ερευνητικούς σκοπούς ή για στατιστικούς σκοπούς, ή
  • για τη θέσπιση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.
 7. Δικαίωμα εναντίωσης: Μπορείτε να αντιταχθείτε – ανά πάσα στιγμή – στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων λόγω της ιδιαίτερης κατάστασής σας, υπό την προϋπόθεση ότι η επεξεργασία δεν βασίζεται στη συγκατάθεσή σας αλλά στα νόμιμα συμφέροντά μας ή σε αυτά τρίτων. Σε αυτή την περίπτωση, δεν θα επεξεργαστούμε περαιτέρω τα προσωπικά σας δεδομένα, εκτός εάν μπορούμε να αποδείξουμε επιτακτικούς νόμιμους λόγους και υπερισχύον συμφέρον για την επεξεργασία ή για τη θέσπιση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων. Αν αντιτεθείτε στην επεξεργασία, διευκρινίστε εάν επιθυμείτε επίσης τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, διαφορετικά θα την περιορίσουμε μόνο. Έχετε επίσης το δικαίωμα να αντιταχθείτε ανά πάσα στιγμή, ανεξάρτητα από οποιονδήποτε λόγο, στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για άμεσο μάρκετινγκ (το οποίο περιλαμβάνει τη δημιουργία προφίλ στο βαθμό που σχετίζεται με αυτό το άμεσο μάρκετινγκ), εάν αυτή η επεξεργασία βασίστηκε στο έννομο συμφέρον. Εάν η εμπορική προώθηση βασίστηκε στη συγκατάθεσή σας, μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας (βλ. παραπάνω).
 8. Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας: Μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στην τοπική εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων ή σε οποιαδήποτε άλλη αρχή προστασίας δεδομένων στην ΕΕ. Ωστόσο, θα εκτιμήσουμε εάν επικοινωνήσετε πρώτα μαζί μας για να προσπαθήσουμε και να επιλύσουμε το πρόβλημά σας – μπορείτε να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας μας παρακάτω.

Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας σε σχέση με εμάς, συμπληρώνοντας αυτήν τη φόρμα, η οποία θα μας βοηθήσει να εξετάσουμε το αίτημά σας δεόντως. Η ηλεκτρονική φόρμα περιέχει τις πληροφορίες που χρειαζόμαστε για να επαληθεύσουμε την ταυτότητά σας και να εξετάσουμε το αίτημά σας. Για αιτήματα που υποβάλλονται μέσω τηλεφώνου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, θα πρέπει να μας παράσχετε επαρκείς πληροφορίες που θα μας επιτρέπουν να επαληθεύσουμε εύλογα ότι είστε το άτομο του οποίου τα προσωπικά δεδομένα συλλέξαμε και να περιγράψετε το αίτημά σας αρκετά αναλυτικά, ώστε να μπορέσουμε να το αξιολογήσουμε και να το διαχειριστούμε κατάλληλα. Εάν δεν είμαστε σε θέση να επαληθεύσουμε την ταυτότητά σας για αιτήματα πρόσβασης και διαγραφής με τις πληροφορίες που παρέχονται, ενδέχεται να σας ζητήσουμε επιπλέον πληροφορίες.

6. Ασφάλεια πληροφοριών

Για να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία από απώλεια, κλοπή και μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, χρήση ή αποκάλυψη, έχουμε εφαρμόσει τεχνικά, διοικητικά και φυσικά μέτρα ασφαλείας, όπως κρυπτογράφηση, ελέγχους πρόσβασης και ασφαλείς διαδικασίες ανάπτυξης. Μεταβιβάζουμε επίσης αυτά τα πρότυπα στους εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών μας. Δυστυχώς, καμία μέθοδος μετάδοσης μέσω Διαδικτύου ή μέθοδος ηλεκτρονικής αποθήκευσης, δεν είναι 100% ασφαλής ή απροσπέλαστη.

7. Στοιχεία επικοινωνίας

Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, χρησιμοποιήστε την αντίστοιχη ηλεκτρονική φόρμα που αναφέρεται παραπάνω. Εάν έχετε οποιεσδήποτε άλλες ερωτήσεις σχετικά με το αντικείμενο της προστασίας προσωπικών δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την οντότητα της Volvo Car που αναφέρεται ως υπεύθυνος επεξεργασίας στην ισχύουσα γνωστοποίηση περί απορρήτου, στα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται εκεί. Τέλος, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων της Volvo Car Corporation ως εξής:

Εταιρεία: Volvo Car Corporation

Ταχ. διεύθυνση: Volvo Car Corporation, Assar Gabrielssons Väg, SE-405 31, Gothenburg, Sweden

E-mail: globdpo@volvocars.com

8. Αλλαγές στην παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων πελατών

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε τις πρακτικές απορρήτου μας και να ενημερώσουμε και να προβούμε σε αλλαγές της παρούσας πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων πελατών ανά πάσα στιγμή. Για αυτόν τον λόγο, σας συνιστούμε να ξαναδιαβάζετε την παρούσα Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων πελατών τακτικά. Η παρούσα Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων πελατών είναι ενημερωμένη από την ημερομηνία που εμφανίζεται στην κορυφή του εγγράφου. Θα χειριστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα κατά τρόπο συμβατό με την γνωστοποίηση περί απορρήτου βάσει της οποίας συλλέχθηκαν, εκτός εάν έχουμε τη συγκατάθεσή σας να τα χειριστούμε διαφορετικά.