Αυτόματο κλείδωμα και ξεκλείδωμα

Το αυτοκίνητο ξεκλειδώνει και κλειδώνει διαισθητικά, όταν αναγνωρίσει το κλειδί σας. Υπάρχουν κάποιες καταστάσεις, όπου η συνηθισμένη συμπεριφορά ενδέχεται να αλλάξει

 Προειδοποίηση

 Σημαντικό

Αποτελεί ευθύνη του οδηγού να διασφαλίζει ότι το αυτοκίνητο είναι κλειδωμένο, ακόμη και όταν είναι ενεργοποιημένες οι αυτόματες λειτουργίες.

Οι κλέφτες αυτοκινήτων μπορεί να χρησιμοποιήσουν συσκευές μπλοκαρίσματος συχνότητας για παρεμβολές στις λειτουργίες των κλειδιών και να εμποδίσουν το κλείδωμα του αυτοκινήτου. Όταν φεύγετε από το αυτοκίνητό σας, ελέγχετε πάντοτε αν είναι κλειδωμένη η πόρτα του οδηγού.

Ξεκλείδωμα έκτακτης ανάγκης

Σε περίπτωση σύγκρουσης το αυτοκίνητο θα ξεκλειδωθεί αυτόματα. Αν η ζημιά στο αυτοκίνητο είναι μικρή, το μπορεί να κλειδωθεί ξανά. Αν υπάρχει σημαντική ζημιά στο αυτοκίνητο, δεν θα μπορέσετε να κλειδώσετε το αυτοκίνητο ξανά. Σε αυτή την περίπτωση η λειτουργία κλειδώματος μπορεί να αποκατασταθεί μόνο από τεχνικούς της Volvo1.

Αν το αυτοκίνητο δεν κλειδώνεται αυτόματα

Το αυτοκίνητο δεν θα κλειδωθεί αυτόματα αν:
  • μια πόρτα δεν έχει κλείσει τελείως.
  • η μπαταρία του κλειδιού σας είναι πολύ χαμηλή.
  • υπάρχουν έντονες παρεμβολές μεταξύ του σήματος του κλειδιού και του αυτοκινήτου.

Μόλις αποκατασταθεί η αιτία της παρεμβολής, το αυτοκίνητό σας κλειδώνεται αυτόματα ως συνήθως.

 Σημαντικό

Μερικώς οπλισμένος συναγερμός

Αν το καπό κινητήρα ή ο χώρος αποσκευών δεν έχει κλείσει σωστά, ο συναγερμός δεν θα είναι πλήρως ενεργοποιημένος. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο συναγερμός θα προστατεύει μόνο τις πόρτες. Δεν θα προστατεύει το ανοικτό καπό κινητήρα ή τον ανοικτό χώρο αποσκευών και το αυτοκίνητο δεν θα ανιχνεύει οποιαδήποτε κίνηση μέσα στο αυτοκίνητο.

  1. 1 Η Volvo συνιστά ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo.